Díky Jaroslave Tobě a celé ašské sekci

16.03.2012 14:11

Díky Jaroslave Tobě a celé ašské sekci za přání k mým narozeninám a ocenění mé celoživotní činnosti. Velmi, velmi si toho vážím. Jen dodám a doufám, že to nevyzní jako předstíraná skromnost, že jsem nemohl ničeho dosáhnout bez svého kolektivu, bez lidí, kteří mi dávali sílu, vytrvalost a vůli překonávat potíže, které život a zejména boj za pravdu, přináší. Když jsem před léty studoval filosofii, zaujala mne myšlenka, kterou napsal v 70.letech 19. století ruský revoluční demokrat A.I.Gercen:

"Nechť jsi jakýmkoliv vládcem, vždy budeš splávkem, který plave na povrchu vody, jako by ji vedl, ale v podstatě je vodou nesen a spolu s její hladinou stoupá a klesá. Člověk je velice silný, člověk na carském prestolu je ještě silnější, ale vždy platí, že je silný toliko s proudem a je ještě silnější, čím více ho chápe. Proud však pokračuje i tehdy, když ho člověk nechápe a dokonce i tehdy, když se proti němu staví "!

Snažil jsem se jen těchto moudrých slov ve svém životě využívat.
Přeji Ti, Tvé milé paní a našim společným přátelům hezké dny přicházejícího jara a neutuchající přesvědčení, že i na naší ulici bude svátek. Milan

 

Dodatek od ašských:

My všichni dobře víme, Milane, že v jednotě a v mase společně uvažujících a jedním směrem táhnoucích ... je síla největší. Jsou, přirozeně, krásnou pravdou Gercenova slova, ale jejich naplňování v lidském společenství je téměř vyloučené, když v ní vládne lidská malost, hamižnost, egoismus a bezohlednost vůči svému okolí.

Právě takový stav v současnosti prožíváme.

O to více nás tento stav i slova Alexandra Ivanoviče Gercena sjednocují a činí čím dál silnějšími, abychom....

Nikoliv nadarmo Gercenova próza je  prózou prodchnutou kritikou takového jednání člověka, které vede k ponižování lidské důstojnosti lidí  a rozvíjí myšlenku svobodné lidské osobnosti. I proto je nám blízký a dnešní realita nám zatíná pěsti...

S úctou k Tobě, Milane.

Ašáci i Chebáci

Navazuje na https://vzpominkynaps.webnode.cz/news/blahoprejeme-ti-vazeny-kolego/

jh