Blahopřejeme Ti, vážený kolego, k Tvým 77. narozeninám

11.03.2012 23:04

Vážený příteli Milane,

my všichni, kteří Tě dobře známe jako neochvějného bojovníka za spravedlivé a skutečně objektivní hodnocení historického vývoje v naší zemi, za rovný přístup k dobrému a špatnému u každého,

který jsi za suverenitu a skutečnou svobodu Československé republiky a nyní i České republiky a jejího národa mnoho let sloužil na stráži vlasti, věnoval jí celý svůj poctivý život, příjmi nyní od nás všech, kteří se hrdě hlásíme jako tvoji přátelé, projev hluboké úcty k Tobě, k Tvé celoživotní práci a k čestně naplňovanému občanskému poslání ochránce lidských práv a nepokořené důstojnosti  českých a slovenských občanů, zejména pak těch,  kteří odpovědně dokázali naplňovat svou čestnou vlasteneckou povinnost při ochraně československé státní hranice.

 

Do dalších let tvého poctivého a plodného života Ti ze sdrdce přejeme pevné zdraví,  spokojenost a přátelské prostředí kolem sebe a nezdolnou odolnost proti tuposti, podlosti a nepřátelství ze strany těch, kteří jsou skutečnými nepřáteli našeho lidu a země české. Přejeme Ti VYDRŽET a NEPOVOLIT!

Víme spolu s Tebou, že nejen NEPROJDOU, ale také, že

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast !