Archiv

Vážení priatelia, spolubojovníci !

Na sklonku roku 2013 by som chcel poďakovať, všetkým bývalým československým pohraničníkom, ktorí stoja vytrvale a statočne na hraniciach obhajoby pravdy proti urážkam a klamstvám o činnosti ochrancov štátnych hraníc, pomocníkov PSOSH a Mladým strážcom hraníc za vernosť ideálom, ktorým slúžili.
Ďakujem všetkým, ktorí svoju vernosť a oddanosť historickej pravde vtelili do publikácií, ktoré budú trvalým svedectvom o našej službe vlasti a taktiež o tých, ktorí sa v žoldu našich nepriateľov zapredali režimu, založenému na zákerných podvodoch a klamstvách.

Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste mňa úprimne a dôstojne prijali medzi seba na júlovom stretnutí 2013 v Nymburku.

Ďakujem i za vaše listy a priania, ktoré celoročne dostávam. Sú pre mňa veľkou posilou a ja si ich veľmi vážim.

Ďakujem Klubu českého pohraničia, ktorý vytvoril podmienky pre prácu sekcií ochrancov čs. štátnych hraníc a umožnil tak legálnu vlasteneckú prácu všetkým, ktorým ide o víťazstvo historickej pravdy o našej službe vlasti.

Vyzývam všetkých bývalých pohraničníkov, ktorí doposiaľ nenašli svoje miesto k obhajobe pravdy, alebo sa pod rôznymi zámienkami vyhýbajú toto miesto nájsť, aby si pripomenuli slová vojenské prísahy, ktorú zložili pri nástupu vojenskej služby. Akokoľvek bola táto prísaha súčasným režimom znehodnotená, zostáva trvalým morálnym kreditom každého z nás a vzťah k nej tiež dokladom nášho ľudského charakteru.

Počul som, že sa medzi ochrancami čs. štátnych hraníc šíri heslo "JEDNOU POHRANIČNÍK, NAVŽDY POHRANIČNÍK!". Aj ja ho prijímam a beriem toto heslo za svoje.

Priatelia, spolubojovníci, zjednoťte svoje sily pod zástavami KČP. O nezastupiteľnosti KČP v boji za historickú pravdu sme sa presvedčili a taktiež preto som sa stal jeho členom. Tak, ako som sľúbil na nymburskom stretnutí, budem stáť do poslednej chvíle svojho života po Vašom boku.
Na prahu Nového roku vám prajem hlavne dobré zdravie, rodinnú pohodu a statočnosť v boji za historickú pravdu.
Váš

Genpor. Ing. František Šádek

Více zde: 
https://www.klub-pohranici.cz/