Bojují i za nás

Je možné, aby se takto žilo v České republice? PROČ ?

23.07.2012 12:45

Proč ?

 

 

Nejde o to být levým nebo pravým a nepřál bych si                                                                                             být takto škatulkován.

 

* Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, chci se věnovat lidem a vztahům mezi nimi, přírodě a prostředí kolem nás.

* Nehodlám pochlebovat někomu jenom proto, že je u moci.

* Jsem jednoznačně toho názoru, že lidé jsou tu od toho,

aby se dokázali domluvit bez ohledu na to, jsou-li tmavé

nebo světlé pleti, hovoří-li jazykem takovým či onakým

a jsou toho či onoho náboženského vyznání nebo

politického přesvědčení.

* Je mým zájmem vytvářet obecně takové podmínky

života, které budou přinášet dlouhodobé uspokojení

nejen asijským obchodníkům a zahraničním turistům ze

vzájemně kvetoucího a často nelegálního obchodu, ale

především chudnoucím občanům obcí trvale žijících a

pracujících v českých regionech, zejména v malých

městech a vesničkách v příhraničí.

* Žijeme v reálném prostředí, proto nám nezbývá než

reálně myslet. Tou realitou pro nás je soužití již

promísených, nicméně hranicí oddělených národů, a je

zcela jedno, jedná-li se o hranici s Německem,

Rakouskem, Slovenskem nebo Polskem.

* Chci věřit, že lidé dosáhli společensko-kulturní úrovně,

která dává předpoklady pro dorozumění, pro řešení

všech otázek - zdůrazňuji, že úmyslně neuvádím

„SPORNÝCH.

* Chci se i nadále učit z historie celého lidstva (nemám

na  mysli pouze na jedné či druhé straně hranice). A

z těchto   vědomostí je třeba vybírat jen to objektivně pro

lidi prospěšné.

* Nehodlám v negativním slova smyslu připomínat,

nehodlám to zneužívat k získání politického kapitálu,

nehodlám nesmyslně tříbit city z historického hlediska,

pouze stačí vědět, že chyby předchozích generací nemusí

nutně být chybami generací současných.

* Ten, kdo této problematice rozumí, ten velmi dobře ví, že

spory nevznikají mezi sousedy bydlícími na sousedních

pozemcích, ale většinou tito sousedi pouze podlehnou

propagandě, kterou, samozřejmě ku svému prospěchu,

rozdmýchají lidé u moci. Dodejme, že tak činí naprosto

necitlivě, bezohledně, tvrdě bez objektivní znalosti místní

situace, případně tuto ze zištných důvodů přezírají.

* To, proč je třeba si fakta připomínat, to nejdůležitější, je

zabránit vzniku konfliktních situací mezi rovnoprávnými

sousedy. A proč to vztahovat pouze na ty zahrádky?! Jsme

lidé, tak se k sobě jako lidi chovejme; - slušně - nezaujatě -

- zdravme se na ulici - dávejme si přednost při vstupu do

dveří - povídejme si o všem - ctěme jeden druhého -

- važme si práce své i druhého a nezlehčujme ji .....

a znovu zdůrazňuji, bez ohledu na barvu pleti, politického

přesvědčení, víry a řeči, která je nám mateřská.

* Važme si stáří, které pro mladší něco udělalo.

Respektujme mládí, které se o nás jednou možná postará.

* Vážil bych si, kdyby se v těchto pohledech na život se

mnou většina občanů ztotožnila.

* Myslím si, že tím, co výše psáno je a v praxi realizováno

bude, uděláme mnohem víc než kdokoliv jiný pro vznik na

pevných základech stojícího, „ČESKÉHO SVÉBYTNÉHO

SPOLEČENSTVÍ" jako možné součásti Evropské unie.

* Verbální exhibicionisté nám jsou málo platní.

* NESTAČÍ STÁLE JEN PROKLAMOVAT, JE TŘEBA

KONEČNĚ JEDNAT!

* Velmi dobře si uvědomuji, jak oslabena je důvěra

mnohých našich občanů v náš současný vnitropolitický

a hospodářský vývoj. Právě proto soudní, nebojácní a

spravedliví poctivci v naší zemi nesmí zklamat ty ostatní

našince, kteří nám svou podporu a důvěru vyjádří.

Nechtějme být tací, kteří se „usilují" o dokončení procesu

náprav křivd minulého režimu, abychom ve své

zaslepenosti a historicky nepoučeni páchali na lidech a

společnosti sami křivdy nové. Těmto praktikám se

musíme vyhnout. Dobře vím, že máme základní kámen

předchozími generacemi pevně a dobře postavený.

Stavět na něm nové tak, aby nám to časem nespadlo,

znamená využít nejen dobrých odborníků, ale také

životem vyučených poctivých lidí na jakémkoliv

pracovním postu. Jsem přesvědčen, že přes neúprosnou

dravost doby se v našem národě nachází stále dost

takových našich občanů, kteří nejen cítí podobně se

mnou, ale chtějí skutečnému dobru, serióznosti, poctivé

práci a z toho pramenící bohatosti v naší společnosti

být plně nápomocni.

RSDr. Jaroslav HORÁK

 

 
 
 
Také ZDE se můžete utvrdit, že jdou s námi. Proto není důvod se jich obávat... 

A nebo nejaktuálněji a živě ZDE klikni

 

Ze vzpomínek našich přátel...

 

JUDr. Zlatko RADVAN

Český právník žijící a pracující v Praze a moudře, se zkušeností sobě vlastní, nazírá na českou realitu. Autor knihy ...jen na pár dnů , poradce přes elektronické obchodování, právní poradenství, ochranné známky a patenty, obchodní poradenství, poradenství při dovozu zboží

Neskutečná hrůza... to v socialismu byla!!!! Že ??? Nebo...Ach, jo...  To byla, ale zlá doba. To byla neskutečná hrůza! Že - pamětníci??

Ach, jo... 
To byla otrava, jít do obchodu a vůbec se nezajímat o to, zdali tam prodávají bezpečné hračky pro děti, že jídlo v restauraci má stejnou gramáž, složení a cenu v Aši jako v Praze! 

Ach, jo... 
To byla otrava mít ještě před maturitou, vyučením, jisté umístění a připravené pracovní zařazení hned po prožitých posledních prázdninách!


Ach, jo...
Každý musel do práce a to si ještě mohl vybírat, zda přijme práci, kde se upíše třeba na 10 let a oni mu dají podnikový byt nebo nenávratnou půjčku na stavbu rodinného domku. A ve spořitelně po narození potomka mu odepíšou z novomanželské půjčky 4.000,- Kčs.

Ach, jo....
Například jistota, že pokud budu makat a neudělám průser, budu mít práci třeba až do penze, lidi neskutečně deptala.

Ach, jo....
Neskutečné násilí bylo pácháno na nemocných. Místo, aby byl vybírán regulační poplatek u lékaře a poté v lékárně, včetně tučného doplatku jako v každé demokratické společnosti za léky, odbyli pacienta tím, že za jeden recept musel zaplatit jen jednu korunu a operační lůžko bylo vždy k dispozici jak pro otylého, tak pro štíhlého. Léky byly podávány personálem nemocnice a nemuseli jsme běžet do lékárny, kde to zaplatíme z vlastní peněženky, abychom dopřáli svým blízkým předepsanou léčbu lékařem při pobytu v nemocnici!

Ach, jo...
A co teprve vnucování sociálních jistot, že si můžeme s rodinou vyrazit na podnikovou dovolenou a vybrat si z několika nabídek, kde uhradil podnik polovinu ceny. A po odpracování 25 let v pracovním procesu měl člověk právo na odměnu a také při dosažení různých životních jubileí.

Ach, jo...
Ženský si vybrečely oči, když odcházely do důchodu po porození dvou dětí již v 55. letech. Kolik lidí tenkrát snilo o tom, aby
mohli dělat o 10 - 15 let déle.

Ach, jo...
Po operacích se dělo lidem také bezpráví. Zpravidla 6 týdnů se člověk zotavoval v nemocnici a poté doma. Vůbec mu nebylo dopřáno sladkého pocitu hrůzy, zda ho po návratu do práce hned nepropustí. 
A co teprve, když vás do půl roku po operaci poslali do lázní. A ti komunističtí tyrani nám nedali žádnou možnost finanční
spoluúčasti. Ne přátelé, nedali nám možnost zaplatit si ani třetinu. Letci, horníci, policajti měli každoročně plně zdarma nařízeny lázně pro rehabilitaci organizmu.

Ach, jo...
Bylo to opravdu děsivé a devastující období našich dějin. Z lidí a hlavně z dětí se stala bezcitná zvěř. Za komunistů mladší
vstávali v autobuse, aby pustili sednout ty starší. Dnešní mladí již znají svá práva v „demokratické“ společnosti a pěkně zůstanou sedět. Tak to má být!

Ach, jo...
Již nikdy nechci zažít sociální jistoty ani morální zhoubu, atd. atd. atd., která tenkrát panovala!!! Konečně máme svobodu a už nikdy se nevrátí ty špatné časy! 

Vždyť nám vůbec nevadí, že většina národa podvádí stát a okrádá nás všechny, jak se dá - své okolí, přátelé ba dokonce i rodiče!
Vždyť my si rádi při léčbě v nemocnici zaplatíme léky a pobyt nebo také umřeme, když na nás nemá nikdo čas z ošetřujícího
personálu! 
Vždyť my si rádi koupíme potraviny přesycené éčky nebo už prohnilé, aby se náš život zpestřil!

Vždyť my rádi vzděláváme děti za naše peníze už od školky, které neznají v dospělosti ani státní hymnu, natož pak český jazyk a matematiku, ale znají PARTIČKU a COMEBACK!
Vždyť my rádi pijeme alkohol a mluvíme svobodně a vulgárně, nejen mezi sebou, ale také na prknech, co kdysi znamenaly svět. Také v TV, rádiu a divadle - tímto nás hned v cizině poznají, jsme přece nejlepší - jsme Češi! 
Vždyť my víme, jak mít situaci pod kontrolou a budeme vždy stát za naším parlamentem a vládou, protože jsme teď konečně spokojeni a vyhovuje nám tento život ve svobodné společnosti, která nám to vše umožňuje a plně nabízí z výdělku těch, kteří si ještě neuvědomili, že je směšné chodit denně do práce.
Vždyť stačí zajít občas na sociálku nebo někoho přepadnout a zajet si na dovolenou, zajít s kamarády do herny nebo někde zapařit a ráno zalehnout a odpočívat celé dopoledne.
Žijeme přeci jenom jednou!
Co bude…, "to neřeš!"
To je přeci skvělé žití v té naší zemičce, kde je vše dovoleno!!!
Tak čtěte dál svůj bulvár a koukejte na seriály, v tom je naše budoucno! Vědět, kdo s kým spí, kdo má nejlepší sex a jak často, jak umí vařit tzv. celebrity, atd. atd. atd.

PS: ŠKODA, ŽE PATŘÍM MEZI PAMĚTNÍKY.....
 

Nechme se dál tedy oblbovat - anebo to ve volbách konečně změňme!

 

CO DODAT?

 

Snad jen to, Zlatko, že je-li něčeho škoda pro naši zemi, tak jenom toho, že nemohou být dnes pamětníky, jako my, všichni ti mladí... Dále mnozí ti (hlavně z Prahy a větších měst naší české kotliny), kteří si nesporně mohou pamatovat a pamatují, ale možná ze studu o tom nehovoří, protože zvonili klíčema... a jásali... a dnes už nemají ani čím zvonit, protože jsou možná totálně na dně.

Ale je i dost rozumných a soudných Pražanů (Vy jste jeden z příkladů), ale hlavně mimo pražských našich občanů, kteří se nenechali jen tak zmást Havlovskou "pravdou a láskou" a určitě s úctou vzpomínají a mnozí i činí mnohé proto, aby se lepší dnové opět mezi náš lid vrátily... Nebylo to sice úplně ideální údobí, ale bylo to období pro lid a společnost mnohem a mnohem spravedlivější, poctivější, jistotnější údobí a nadějnější pro lepší časy. A vůbec už to nebylo jen o předvolebních slibech a následých FOPA zvolených politiků a převlékačů kabátů, jako je tomu v současnosti v naší krásné, ale totálně rozvrácené zemi. V závěru svého vzpomínání uvádíte, příteli Zlatko, dilematickou větu: Nechme se dál tedy oblbovat - anebo to ve volbách změňme!

Dobře víte, jaká je správná naše vlastenecká odpověď...

MY TO VE VOLBÁCH ZMĚNÍME !

                                                                               

Grafická úprava a dodatek: Jarda Horák