VOLBA PREZIDENTA, SUVERENITA a BENEŠOVO DEKRETY

25.08.2012 19:18

JUDr. Jiří Chmelarčík

Končí éra prezidentování Václava Klause. Přes můj značně kritický  přístup  k této osobnosti,  musím  uznat podstatné klady  jeho působení v prezidentské službě. Na rozdíl od Václava Havla nebyl povinován dluhem  k sudetským  Němcům a mohl se jednoznačně postavit  za Benešovy dekrety.

    Nyní jsme v době, kdy budeme rozhodovat,  zda ohrozíme Benešovy dekrety  postavením do čela  státu osobnosti,  která se pokusí na mezinárodní  scéně o jejich průlom.  Je  ní Kníže Schwarzenberg.

 

   Význam odkazu Edvarda Beneše si naše společnost opět uvědomuje.  Avšak  jedním z prvních  veřejných  vystoupení byla demonstrace  právě vzniklého Klubu českého pohraničí (KČP).

Dovolím si několik osobních vzpomínek  na tuto událost:

 

    Nedlouho poté, co jsem v roce 1994 zjistil,  že už nemám odposloucháván telefon,  mi volal Ruda Vaněk,  že nově zakládaná organizace KPČ v Chebu  potřebuje moji  právní pomoc, protože jim chebská radnice zakázala  připravovanou  demonstraci  na chebském  náměstí.

    Domluvil  jsem si schůzku s organizátory a sešel jsem se kromě Rudy Vaňka s Ludvou Svobodou,  Tondou Holoubkem.  Přítomen  byl i  lídr  Republikánů  Honza Blaško.  Na jednání jsem zjistil, že důvodem zákazu  byla obava  „.. že by se němečtí přátele zlobili…“ Z navrženého  poněkud  neurčitého programu vyplynulo,  že by mohlo jít o demonstraci  na podporu Benešovo dekretů.  Převzal  jsem  plnou  moc k zastupování a náhle jsem se stal pro úřady  čelním organizátorem  demonstrace.  Žaloba šla ke Krajskému soudu do Ústí nad Labem,  protože ústředí  KPČ bylo v Chomutově. Petit zněl,  že Krajský soud  ruší zákaz vydaný chebskou radnicí,  protože občané se domáhají  práva demonstrovat  podporu platnému  právnímu  řadu, do kterého Benešovo dekrety patří. Soud vyhověl.

     Organizátorům demonstrace jsem tehdy zdůraznil, že  ačkoli  jsou  postojem  chebské radnice zaskočeni,  mohou  být v podstatě  rádi,  protože zákaz ukázal na poměry v Chebu. Kdyby zákazu nebylo, sešlo by se nás dvacet  na náměstí na půl hodiny a po akci by neštěkl ani pes.

Ale zákaz „reálně ustanovil hnutí na podporu českých zájmů v podobě KPČ“.

    Měl jsem pravdu. Z bezvýznamné akce se stal první otevřený boj mezi zastánci a odpůrci Benešových dekretů na českém  území a Cheb byl místem vpravdě symbolickým.

 

     Demonstrace se udála  na chebském  náměstí.  Kordón  policistů v rozestupech  po  pěti metrech obstoupil celou ústřední plochu  náměstí. Chtělo to kus sebezapření do tohoto prostoru vstoupit. Odvahu  našlo asi 500 demonstrantů,  mimo kordón postávalo více jak  tisíc lidí. Sjeli se tehdy lidé z celé republiky.

 

    Demonstraci  pozorně  sledovaly české sdělovací  prostředky.  Ale rozhovor s organizátory uskutečnila pouze Bavorská televize a BBC. Zatímco mě Ota Filip v Bavorské televizi vykreslil jako „vůdce  starých  komunistů a mladých  republikánů“, redaktoři britské BBC neskrývali  sympatie k proběhlé demonstraci.

 

   Měl jsem také rozhovor  pro televizi Baden Baden,  jejíž pořad byl naprosto objektivní.

Zdůraznil jsem, že po roce 1945 byli odsunuti ne českoslovenští občané, ale nepřátelští říšští Němci.  Odsun byl jen slabou odezvou  na činy Němců v Čechách a bývalém SSSR.

   České pohraničí je mým  rodištěm,  mým domovem  a nechám  se vyhnat. Že jsem se narodil právě tady,  za to vlastně  mohou  také  Němci, kteří přepadením  Polska v r.1939 umožnili, aby Volynští Češi přišli o dědičný majetek budovaný od dob Kateřiny Veliké.

    Sudetští  Němci si na sebe přivolali neštěstí proto,  že chtěli zbohatnou na smrti a zbídačování druhých. Odsun nebyl trestem ani pomstou – to by nikdo z nich nežil,

ale jen zajištěním bezpečnosti státu pro budoucnost.

 

   V komunálních volbách získali komunisté 7 křesel  a republikáni 3.

 

    Vážím si postoje prezidenta Václava Klause,  postoje České sociální demokracie , ve věci Benešových dekretů a „smekám“.

Grafická úprava: Jarda Horák