Stanovisko Národní rady Klubu českého pohraničí....

22.12.2011 23:38

 

Stanovisko Národní rady Klubu českého pohraničí, o.s., k nepřijatelným aktivitám protičeského německého revanšismu v posledním období.

Vedení spolků odsunutých Němců stupňuje po svých 62. sudetoněmeckých dnech v Augsburgu v červnu 2011 drzé provokace proti České republice. Je to zejména požadavek na prezidenta Václava Klause, aby se odsunutým Němcům omluvil za tzv. minulá příkoří. Rok 2012 nebo rok 2013 by prý měl český prezident vyhlásit jako rok sudetských Němců. Pro Československo a následně i pro Českou republiku pojem „Sudety“ padl v roce 1945 společně s porážkou fašistického Německa ve druhé světové válce.

Odsun Němců z Československa podle dohod antifašistické koalice z Postupimi byl mezinárodněprávním aktem. V jeho rámci uplatněné československé prezidentské dekrety Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé schválilo jako zákony a ústavní zákony. Prezident ČSR dr. Edvard Beneš 28. října 1945 v Praze prohlásil mimo jiné: „Rozhodli jsme se pro odsun Němců do Říše. Spojenci nám toto stanovisko mezinárodně potvrdili.“ Vláda USA 12. července 2000 vydala prohlášení k našim vztahům k Německu. Připomínáme z tohoto dokumentu:“ Vláda USA potvrzuje, že jednostranná rozhodnutí včetně otázek reparací a jakýchkoli otázek spojených s opatřeními proti německému majetku v tehdejším Československu nebudou ovlivněna navrhovaným ujednáním mezi vládou USA a SRN. Tato rozhodnutí, smlouvy, dohody a deklarace jsou historickým faktem a Spojené státy si nepřejí je zpochybňovat….“. Česká republika má práva aktivovat otázky dosud neuhrazených válečných reparací ze strany Německa.

Odmítáme německé revanšistické provokace proti České republice. Rozhodně se stavíme proti jednání mezi předsedou vlády spolkové země Bavorsko Horstem Seehoferem a předsedou vlády České republiky Petrem Nečasem v Bavorsku, v Praze v roce 2010 a opět v Praze v roce 2011, která se týkala neoprávněných požadavků spolků odsunutých Němců. Tato jednání byla využita vedením spolků odsunutých Němců pro záměry tajně konzultované s Petrem Nečasem. Mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt byl členem bavorské zemské vládní delegace v Praze v roce 2010. Vláda Petra Nečase jej fakticky legalizovala jako partnera pro jednání.V roce 2011 byl Bernd Posselt v rámci „soukromého dne“ Horsta Seehofera vedoucím delegace spolků odsunutých Němců v Lidicích, Terezíně a v Ústí nad Labem. Byla to pieta jako zástěrka revanšismu a nelze věřit jejich přetvářkám. Horst Seehofer řekl v roce 2011 v Praze, že po překonání stínů minulosti se bude hovořit o otázkách všeho druhu, o kterých se zatím mlčí. Jde o program eskalace německého revanšismu proti České republice, odsunu, Postupimským dohodám a poválečnému uspořádání v Evropě. Odsun Němců je klíčovým tématem německého revanšismu a jeho platformy uvnitř České republiky. Je nepřípustné, aby v České republice působilo občanské sdružení Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Toto založené občanské sdružení plně podporuje německý revanšismus a kancelář německého Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Praze. Odsun Němců označují za „zločin“ a za „zločince“ československou vládu a prezidenta dr. Edvarda Beneše.

České revanšistické sdružení působí na protinárodní dimenzi, když útočí na usnesení Poslanecké sněmovny č. 2235 ze dne 24. dubna 2002. Toto usnesení chrání ústavní dekrety z roku 1945. Uvádí se v něm: „..právní a majetkové vztahy, které z nich vyplynuly, jsou nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné“.

Odmítáme jednání Petra Nečase s bavorským předsedou vlády Horstem Seehoferem Tato politika umožňuje, nesporně v důsledku důvěrných vzájemných ujednání, uvolňovat postupně prostor, příležitosti i finanční prostředky pro realizaci požadavků spolků odsunutých Němců uvnitř České republiky, prostřednictvím a za pomoci prorevanšistického uskupení na území České republiky. Založení občanského sdružení Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku není náhodné.Taktickým politickým záměrem je vytvářet dojem, že uvnitř České republiky existuje uskupení, které má stejný program jako revanšimus německý. To má klamat veřejnost nejen u nás,ale také v Německu a v Evropě.

Je nepřijatelné, aby český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg přijal revanšistické pojetí odsunu jako „vyhánění“. Za tyto jeho postoje jej německá vláda vyznamenala Velkým křížem Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo.

Žádáme nejvyšší představitele České republiky, aby co nejdříve znemožnili revanšistické působení proti České republice a uvnitř České republiky.

 

Toto stanovisko jednomyslně schválili účastníci zasedání Národní rady Klubu českého pohraničí, o. s., dne 17. prosince 2011. 

Ing. Karel Janda, předseda Národní rady