Krásné setkání v Krásné u Aše v sobotu 7.7.2012 se vydařilo

09.07.2012 16:03

Ašská sekce ochránců hranic KČP INFORMUJE:

Celostátní sraz bývalých ochránců hranic chebské 5.bPS a jejich příznivců k 20.výročí vzniku KČP a k 1. výročí odhalení památníku ochráncům hranic v Krásné se VYDAŘIL. Za zvuku Československé hymny bylo zahájeno 7. července 2012 v 11,00 hodin v restauraci Sokolovna v Krásné u Aše slavnostní setkání.

V jeho programu nechyběla vystoupení předsedy ašské sekce ochránců hranic mjr. v.v. Václava Veselého, jednoho z prvních velitelů chebské brigády PS plk. Ing. v.v. Lubomíra Kroha a dalších zúčastněných hostů, včetně přátel a pohraničníků z bývalé NDR. Ze sousedního Německa k nám zavítalo 15 hostů a celá delegace byla vedena zástupci a čelními představiteli pohraničních útvaru v Plauen ve SRN Hermannem Boschem a G.Kaiserem, W.Rödelem, R.Geigenmüllem. Mezi téměř 200 účastníky slavnostního setkání byli zastoupeni i představitelé společenského a politického života z mnohých krajů ČR, starosta ObÚ v Krásné Luboš Pokorný, zástupci místních i okresních a krajských organizací KČP, předsedové okresních a krajských organizací za KSČM a SUVERENITY a mnoho dalších přátel. Zdravici jednání našich ochránců SH a příznivcům od velitele PS generálporučíka v.v. Františka Šádka přednesl předseda středočeské organizace KČP Jiří Pokorný. S úctou a neutuchající pozorností jsme ji vyslechli a vyjádřili jsme přání, aby našemu veliteli a "Svobodovci" z bojů 2. světové války zdraví ještě stále sloužilo. 

Náročná organizace přípravy a průběhu setkání bývalých i současných ochránců suverenity Československého a Českého státu si vyžádala obětavost a odpovědnost organizátorů z Aše a Chebu, za což jim vyjádřeme poděkování. Po oficiální části následoval oběd a příjemná atmosféra byla pak umocněno přátelskými besedami a dialogy mezi přítomnými, vzpomínkami na čestnou službu ve prospěch vlasti. Všemi přítomnými bylo odsouzeno lokajské jednání a chování polistopadových vládních garnitur a jejich zaprodaná vnitřní i zahraniční politika. Všichni účastníci obdrželi Pamětní list a mnozí z přítomných si odnesli ocenění za svou nezištnou dlouholetou činnost ve prospěch KČP a ochrany vlasteneckých zájmů i rozvoje mezinárodních přátelských vztahů. Součástí programu setkání bylo položení květin k památníku všech ochránců hranic od r. 1918 do r. 1992. Důstojnost setkání a jednání obveselila v závěru ašská hudební skupina, při níž si někteří z nás i tanečně zaskotačili. Řada účastníků pak vyjádřila svým podpisem na petici podporu Janě Bobošíkové v její nadcházející kandidatuře na prezidentku ČR.

Vítán byl každý, kdo v dobrém přicházel

Fotosoubor z této akce najdete ZDE