Setkání bývalých ochránců státní hranice a členů KČP v Nymburku 25.6.2016 bylo důstojnou oslavou 65. výročí přijetí zákona o OSH

03.07.2016 20:01

V 05,30 hodin jsme v sobotu 25.6.2016 vyrazili společně z parkoviště chebského TESCO obchodu, abychom po klidné cestě dojeli do místa konání VII. celostátního setkání ochránců čsl. státních hranic u příležitosti 65. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic ČSR.

Společné focení vlajkonosičů se zástavami před kulturním domem v Nymburku...

 

Nymburský kulturní dům přivítal účastníky a hosty této významné kulturně společenské a vzpomínkové akce pohraničníků v důstojně připravených prostorách. V parku před kulturním domem proběhlo společné fotografování vlajkonosičů se zástavami KČP jednotlivých organizací v ČR a SR. Po slavnostním nástupu vlajkonosičů se standardami sekcí OSH a místních organizací KČP za zvuku Husitského chorálu a jejich uložení do stojanů bylo vzpomínkové VII. celostání setkání ochránců československých státních hranic zahájeno.

Naši delegáti z karlovarského kraje se zástavami...

V přivítacím projevu byli uvítaní všichni účastníci z českých, moravských a slovenských regionů a hosté, mezi kterými byli poslední ministr národní obrany ČSSR arm. generál Ing. Miroslav Vacek, předseda ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) plk. Ing. Jaroslav Vodička, starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach Ph.D., z německých hostů pak plk. PS NDR v.v. Karl Hainz Kathert, zástupce předsedy sdružení nespravedlivě stíhaných GRH Ginther Seidel a také manželka zesnulého generálporučíka Ing. Františka Šádka Anička Šádková a syn plk. Ing. Miloš Šádek a pplk. v.zál. MUDr. Marek Obrtel z hnutí NÁRODNÍ DOMOBRANA a další hosté.


Armádní generál v.v. Ing. Miroslav Vacek při podpisu pamětních listů

pplk. v. zál. MUDr. Marek Obrtel z hnutí Národní Domobrana

S hlavním projevem vystoupil předseda národní rady KČP plk. RSDr. Milan Richtr, CSc. Jeho plné znění najdete zde: https://www.klub-pohranici.cz/news/projev-predsedy-narodni-rady-kcp-milana-richtra-na-vii-celostatnim-setkani-ochrancu-cs-statnich-hranic-dne-25-6-2016-v-nymburce/

Mezi následně oceňovanými členy KČP byli i 2 naši přátelé z organizace Aš - plk. Ing. Václav Vitoň (poslední velitel chebského svazku PS) a z organizace KČP Cheb - mjr. Vladimír Jedlička (pracovník štábu bývalé chebské bPS).

Plk. Ing. Václav Vitoň přebírá vyznamenání od předsedy NR KČP plk. RSDr. Milana Richtera

Mjr. Vladimír Jedlička po převzetí vyznamenání KČP

Po polední přestávce s obědem následovala vystoupení hostů se svými pozdravnými projevy, z nich nejvíce pozornosti vzbudilo pozdravné a blahopřejné vystoupení arm. generála M. Vacka svým děkovným a mobilizujícím nábojem vůči nám bývalým příslušníkům PS OSH.

Proslov arm. generála Miroslava Vacka k účastníkům nymburského VII. celostátního setkání k 65. výročí zákona o OSH

Důstojný průběh VII. celostátního setkání ochránců čs. státních hranic byl v závěru umocněn kulturním vystoupením klasické české folklorně-hudební skupiny, v jejichž vystoupení bylo cítit národní hrdost a veselí.

V průběhu jejich vystoupení dostal příležitost náš přítel pplk. RSDr. Jaroslav Horák informovat všechny přítomné o dopisu starosty obce Tvrdošovce Ing. Mariána Tótha, v němž oznamoval rozhodnutí zastupitelů slovenské obce Tvrdošovce na slovensko-maďarském pomezí, kde se narodil svob. PS Jožka Ludas, který byl zákeřně zastřelen vojenským sběhem, když jako psovod vykonával službu k OSH v úseku 10.rPS Svatý Kříž chebské brigády 21. ledna 1981, že jako čestný občan obce Tvrdošovce bude navíc uctěno jeho hrdinství pojmenováním jedné z ulic obce názvem "ulica Jozefa Ludase"... V tu chvíli se sálem rozezněl hlasitý potlesk, kterým bylo oceněno krásné a zasloužené rozhodnutí občanů rodné obce našeho hrdinně padlého pohraničníka. Bylo tak vyjádřeno spontánní poděkování nás všech účastníků tohoto významného setkání k 65. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic v Nymburku slovenským občanům Tvrdošovců a jejich voleným zastupitelům za jejich příkladný vlastenecký přístup k hodnocení hrdinství nejen jejich spoluobčana Jožky Ludase, ale s ním i stovek dalších hrdinů padlých na státní hranici při výkonu jejich vlastenecké povinnosti při ochraně suverenity naší československé vlasti.

pplk. PS v.v. RSDr. Jaroslav Horák přednáší obsah dopisu starosty obce Tvrdošovce všem přítomným...
Následoval bouřlivý potlesk jako projev díků tvrdošovským občanům...
FOTOSOUBOR ZDE

Text. Jaroslav Horák
Foto: Zdeněk Sluka a Jaroslav Horák