Setkání bývalých ochránců SH v Dolním Žandově se vydařilo

16.07.2013 00:04

CHVÁLÍME VÁS, ŽANDOVŠTÍ HRANIČÁŘI...

12. července 2013 se žandovské pohraniční sekci Klubu českého pohraničí při jejich první celonárodně organizované akci podařilo královské dílo. Jedinečnou organizací  ve spolupráci s kolegy z KČP z Plané a volbou různých prostředí k uctění Dne Pohraniční stráže při příležitosti 62. výročí  přijetí Zákona o OSH, památky padlého pohraničníka Jaroslava Kysilky v obci Palič a jedinečným pokračováním setkání na hoře Dyleň v areálu bývalé hlásky PVO, nyní vysílače a restaurace majitele Ing. Antonína Hofmanna, prohlídkou míst bývalých okolních pohraničních rot Oldřichov, Dyleň a Mohelno a nakonec zábavou s živou hudbou v kulturním domě D. Žandova si vzali na svá bedra těžký úkol.

ALE ZVLÁDLI HO JEDINEČNÝM A PŘÍKLADNÝM ZPŮSOBEM.

Vám všem, vážení organizátoři z Žandova a Plané patří uznání a poděkování. Dokonce i slunečné krásné počasí jste si dokázali objednat na vydařené setkání členů KČP a jejich příznivců.

S úctou k Vám, přátelé. 

Příčku jste nasadili hodně vysoko a věříme, že i další vaše činnost bude stejně dobrá, aktivní a společensky prospěšná nejen obci Dolní Žandov, ale celému přilehlému okolí. Bude i naším zájmem Vám v tom být plně nápomocni.

 

ZDE je fotogalerie od Jardy Mühlbergera

1. ZDE videa od Jiřího Juříčka

a

2. DE 

a

3. DE

a

4. DE

a

5. DE

Text a grafická úprava: Jaroslav Horák