SE SMUTKEM SRDCI A SE VZPOMÍNKOU OZNAMUJEME, ŽE ZEMŘEL NÁŠ PŘÍTEL pplk. PS v.v. JIŘÍ MARTÍNEK Z AŠE

26.04.2016 10:14

Podplukovník PS v.v. Jiří Martínek - bývalý velitel 1. praporu PS v Krásné u Aše

Velmi těžko se oznamují takovéto smutné zprávy...

Přátelé,

teprve dnes jsem se dozvěděl od kolegy pplk. Milana Ruse, že na www.vojensko.cz byla uveřejněna smutná zpráva o úmrtí bývalého velitele 1. prPS v Krásné u Aše pplk. PS Jiřího Martínka. Ověřil jsem si zatím jenom na www.vojensko.cz tuto informaci, kde jsem našel následující sdělení:

Jaroslav Majer | 25.4.2016 22:46 | dnes
Dne 23.4.2016 zemřel po delší nemoci bývalý velitel Ašského praporu pohr. stráže pplk. Jiří Martínek ve věku 78 let. Chtěl bych touto cestou všem, kteří jej znali jako čestného, charakterního člověka, poděkovat za tichou vzpomínku.
Čest jeho památce.

 

Všichni, kteří jsme našeho Jirku znali, dobře víme, že to býl náročný a spravedlivý velitel a poctivý člověk, pro kterého odpovědné plnění  náročných úkolů při OSH na prvním sledu bylo vždy prioritou.

Vážil si své pohraničnické služby a byl vždy příkladem v náročnosti, v osobní odpovědnosti a v péči o vojáky a svěřené hodnoty pro všechny své podřízené a ostatní lidi kolem sebe.

O našem příteli pplk. Jiřímu Martínkovi by se dalo napsat mnohé o jeho poctivém a plnohodnotném životě, o jeho lásce k rodině, o úctě k člověku a o své lásce ke své zemi, pro něž vykonával svou nejčestnější povinnost při ochraně státní hranice naší vlasti.

Vážený příteli Jirko,

my tvoji bývalí kolegové z hranice a všichni členové KČP na Tebe budeme s hlubokou úctou vzpomínat a Tobě i tvé rodině děkujeme za vše, co jsi pro náš společný domov vykonal.

 

VĚČNÁ ČEST TVÉ PAMÁTCE, PŘÍTELI NÁŠ

PROJEV SOUSTRASTI PŘEDSEDY NÁRODNÍ RADY KČP

Služební cestu pplk. PS J. Martínka celkem dobře znám a souhlasím s hodnocením jeho služby k ochraně státních hranic, jak je uvedeno v nekrologu. Byl jsem proto rád, že jsem se s ním mohl setkávat na slavnostních shromážděních KČP v Aši - Krásné.

Čest jeho službě vlasti, čest jeho památce.

Milan Richter,

předseda Národní rady

Klubu českého pohraničí.

 

A TOTO JE KRÁSNÁ VZPOMÍNKA ZDEŇKA - JEHO BÝVALÉHO VOJÁKA

POHRANIČNÍK BLOGUJE

foto  z roku 1979  z 6.rPS Polná - velitel Jiří Martínek ještě jako major PS

Text a úprava: JH