S představiteli města ve Františkových Lázních uctili naši přátelé z KČP památku Rudolfa Josieka

19.05.2018 23:51
... Vzhledem k tomu, že se zase dějiny pohnuly a Rudolf Josiek byl dne 9. 5. 2018 vyznamenánin nejvyšším oceněním města Třince, které mu bylo uděleno In memoriam - Čestné občanství města Třince, které bylo uděleno starostkou tohoto města RNDr. Věrou Palkovskou... Toto Čestné občanství převzal za rodinu pan Šurman...

.... U nás ve Františkových Lázních jsme dozorce Finanční stráže Rudolfa Josieka rovněž vzpomněli a to 8. 5. 2018, na Den Vítězství. Při této příležitosti byly položeny u pomníku Rudolfa Josieka květiny. Samotného aktu se zúčastnil starosta a místostarosta města, zástupce za Český svaz protifašistických bojovníků(ČSPB) pan Munzi, dále delegace ZO KSČM a KČP ve Františkových Lázních...

... K celé záležitosti uvádím, že mi byla rodinou Rudofa Josieka zaslaná kniha, kterou velice dobře zpracoval Třinecký historik pan Petr Majer. Ta mimo jiné vystihuje vše o Rudolfu Josiekovi od jeho prvopočátků až do jeho zákeřného zavraždění zde v Horních Lomanech u Františkových Lázních. Kniha je doplněna řadou dobových fotografií včetně dopisů, které posílal Rudolf Josiek průběžně domů. V knize je i dopis bývalého starosty našeho města, který v dopise zval rodinu pana Josieka na odhalení tohoto pomníku v roce 1958 ... 

Pomník byl ve Fr. Lázních - Horních Lomanech postaven na jeho počest k 20. výročí od je ho smrti za přispění a podpory města Fr. Lázní a Místní organizace ČSPB....


 
Text a foto: Jaroslav Křemen - Františkovy Lázně
Korekce a graf. úprava: JH