Připomněli jsme si v Krásné u Aše 64.výročí přijetí zákona o ochraně státní hranice

05.07.2015 13:04


V tu slunnou sobotu 4.července 2015 jako by slunko samo žehnalo naší vlastenecké společenské akci, kterou členové AŠSKÉ SEKCE OCHRÁNCŮ HRANIC společně s městskou a okresní organizaci KČP v Chebu připravili v areálu restauračního a ubytovacího zařízení Sokolovna v Krásné u Aše. Zdařilé setkání bývalých ochránců čsl. státní hranice a jejich přátel z řad občanů, bývalých německých pohraničníků, ruských kozáků a dalších hostů, mezi nimiž byli i poslední ministr národní obrany ČSSR arm. gen. Ing. Miroslav Vacek, předseda Národní rady KČP plk. RSDr. Milan Richter, CSc., předseda Svazu bojovníků za svobodu plk. Jaroslav Vodička, poslední velitel chebské pohraniční brigády plk. Ing. Václav Vitoň, vedoucí německé delegace plk. K.H.Kathert a pplk. Hermann Bosch, čeští a ruští kozáci esaul Zdeněk Dragoun a plk. Alexandr Petrovič Stěpanov a další.

Po zahájení čsl. hymnou a úvodním slovu pplk. RSDr. Jardy Horáka byla přečtena zdravice veliteli PS OSH gen. Ing. Františku Šádkovi, která byla předána přítomnému předsedovi NR KČP RSDr. Milanovi Richterovi a ten ji v písemné podobě slíbil předat osobně našemu veliteli.

Následně za zvuku Husitského chorálu nastoupili k památníku ochránců SH vlajkonosiči a byly položeny květiny k uctění památky všech ochránců hranice od r. 1918.

Po občerstvení a obědě byly předány odměny aktivním členům KČP a jejich přátelům a po vystoupení arm. gen. Miroslava Vacka a dalších hostů se svými pozdravnými projevy byla oficiální část ukončena Internacionálou.

Poděkování patří všem organizátorům zdařilé akce a manželům Kletečkovým za vstřícnou podporu konání akce v prostoru jejich restaurace.

 

BUDIŽ VÁM VŠEM ČEST, TAK JAKO ČEST VŠEM ÚČASTNÍKŮM.

FOTO SOUBOR - ZDE

 Text Úvodního vystoupení pplk. RSDr. J. Horáka 

 

 Text zdravice účastníků generálu Ing. Františku Šádkovi 

Také arm. generál Ing. Miroslav Vacek poslal pozdrav na své vizitce našemu genpor. Ing. Františkovi Šádkovi...

 

 

Jedinečný pěvecký pozdrav přátel - Ruských kozáků

VIDEOSOUBORY PAVLA DUCHANA

 

 

Text a graf. úprava: Jarda Horák

foto: Pavel Duchan, Petr Šlingr, Jarda Horák, ...