PŘÁTELÉ, DNES 13. ÚNORA 2014 V 18,00 HODIN ZEMŘEL NÁŠ KOLEGA pplk. PS v.v. FRANTIŠEK BÁRTEK

13.02.2014 22:51

pplk. PS v.v. František Bártek dnes 13.2.2014 v 18,00 hodin zemřel.

ČEST JEHO PAMÁTCE

Zpráva o tom, že nás navždy opustil můj bývalý i současný spolubojovník a soudruh, velký vlastenec a internacionalista, major Pohraniční stráže ČSSR, František Bártek, mne silně zasáhla. Posílám za sebe i za Národní radu KČP, o.s. projev hluboké a upřímné soustrasti jeho blízkým, okresní radě KČP v Chebu a městské radě KČP v Aši, sekci ochránců čs. státních hranic KČP, všem lidem, kteří měli Františka rádi a vážili si jeho práce ve prospěch ochrany státních hranic a města Aše. Kdyby to bylo možné, určitě bych se osobně zúčastnil rozloučení s tímto vzácným člověkem. Jsem však denně do 27. února na kapačkách proti borrelióze a každodenní aplikace antibiotickými infůzemi se nedají přerušit. Prosím proto o omluvu mé neúčasti a věřím, že OR KČP v Chebu a MěR KČP v Aši se budou aktivně podílet na důstojném rozloučení s tímto čestným a úctyhodným člověkem.

                                                                                                                                 Plk. PS ČSSR v.v.

                                                                                                                                 místopř. Národní rady KČP, o.s.

---------- Původní zpráva ----------                                                                             RSDr. Milan Richter, CSc.

 

Informace přátelům Františka Bátka...
Poslední rozloučení se zesnulým přítelem - pplk. PS v.v. Františkem Bártkem se koná ve čtvrtek 20.2.2014 v 11,00 hodin na hřbitově v Aši. FRANTIŠKU, BUDIŽ ČEST TVÉ VĚČNÉ PAMÁTCE.

Fotka uživatele Jarda Horák
Fotka uživatele Jarda Horák
Fotka uživatele Jarda Horák