Pohraničníci, KČP, Vojáci proti válce a další bojují za skutečnou SUVERENITU a zamezení vzniku války

11.02.2012 13:23

Skutečně pokrokové a mírové síly České republiky, Německa a Polska již dnes brání mír před možným vznikem válečného konfiktu. Přidají se k nim i další občanské a lidové aktivity a politická uskupení hájící SUVERENITU  svých zemí a světový mír...?

Prohlášení

 

Účastníci jednání v Mnichově 28./29.1.2012 je považují za první z vícero mezinárodních setkání v rámci akce "Třídní boj namísto světové války", která mají sloužit několikaletému pokračování této akce.

První se bude konat koncem tohoto roku na výročí "Mnichovské dohody" v roce 1938 v budově, ve které byla dohoda podepsána, bývalé "Führerbau ", v současné vysoké škole hudby a divadla v Mnichově. Na ní se mají podílet zástupci z České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německa.

O rok později, v roce 2013, má projet k 75. výročí neblaze proslulé "Mnichovské dohody" akční konvoj "Třídní boj namísto světové války" z Mnichova do Prahy. Pokud to bude možné, bude podporován akční jednotou z České republiky, Polska a Spolkové republiky Německo.

Na 75. výročí začátku druhé světové války, tedy v roce 2014, má Akční konvoj "Třídní boj namísto světové války" opět s podporou akční jednoty ze tří zemí zahájit svoji cestu v Gdaňsku a pokračovat přes Varšavu a dále napříč Polskou republikou.

Účastníci setkání v Mnichově 28./29.1.2012 podnikají toto víceleté plánování s vědomím

- že mezi "Mnichovskou dohodou" v roce 1938 a německým přepadem Polska dne 1. 9. 1939 je přímá souvislost,

- Česká republika a Polská republika je dnes ekonomicky a politicky infiltrovaná německým imperialismem,

- a v návaznosti na probíhající světovou hospodářskou krizi se zvyšuje riziko, že imperialisté směřují k nové světové válce.

Cílem mezinárodní akce "Třídní boj namísto světové války" je varovat lid České republiky, Polska a dalších států ohrožených německým imperialismem. Mezinárodní akce bude varovat lid v SRN samém, aby se nenechal znovu zatáhnout do války proti jiným národům. Akce a její příprava slouží přátelství národů přímo a stojí ve velké tradici proletářského internacionalismu.

 


Mnichov 29. 1. 2012

 

(jména účastníků jsou v originálu, pozn. překl.)

Akční výbor Pohřeb nebo nebeská čtyřka

KČP

Dělnický svaz za znovuvybudování KPD

KSM

Pracovní a koordinační výbor první dělnické a odborové konference proti výjimečnému stavu republiky

Vojáci proti válce

FDJ

Výbor mládeže Výjimečný stav republiky

Svaz revolučního přátelství