Pohledy na Havla...

21.12.2011 14:58

Vyhlásenie Komunistickej strany Slovenska k úmrtiu Václava Havla

2011-12-19 Sekretariát Komunistickej strany Slovenska

 

Komunistická strana Slovenska  prijala informáciu o smrti Václava Havla, jedného z hlavných protagonistov  novembrových udalostí v roku 1989 a predovšetkým udalostí po 17. novembri 1989. Havel bol človekom, ktorý vo výraznej miere ovplyvnil osud národov bývalého Československa..

Napriek tomu, že Komunistická strana Slovenska vníma Havlové politické pôsobenie a jeho dopady na generácie občanov Československa veľmi negatívne v zmysle nášho humanistického  uvažovania a cítenia vyjadrujeme pozostalým Václava Havla úprimnú sústrasť a ľútosť nad jeho odchodom. Smrť každého človeka zasiahne srdcia jemu najbližších ľudí, ukončí neopakovateľnú  existenciu indivídua,  človeka.    

Václava Havla však ako politika v kontexte s nedávnou históriou Československa považujeme za človeka plne v službách zahraničných mocností a nadnárodného kapitálu. Už v čase socializmu i neskôr, až doposiaľ vždy konal v rozpore so záujmami občanov našej bývalej spoločnej Československej republiky. Má rozhodujúci podiel na rozbití Československa, na zničení prosperujúcej ekonomiky a sociálneho systému, na dramatickom znížení životnej úrovne väčšiny občanov. Má podiel na vzniku a náraste nezamestnanosti, na sociálnej a morálnej biede za posledných 22 rokov novodobej buržoáznej totality, ktorú presadzoval a intenzívne pomáhal budovať v ČR, ale i teraz už na samostatnom Slovensku.

Nepovažujeme ho za humanistu, tak ako sa ho snaží vykresľovať domáca a svetová neoliberálna propaganda. Má významný, nezastupiteľný politický podiel na smrti Srbských, Palestínskych, Irackých, Afgánskych, Líbyjských a iných občanov, na okupáciách a nespravodlivých vojnách vedených nadnárodným kapitálom v záujme udržania nadvlády nad svetom a v jeho záujme o drancovanie nerastného bohatstva v krajinách tretieho sveta. Podieľal sa na tvorbe a budovaní systému biedy a nezamestnanosti, na súčasnom systéme buržoáznej totality panujúcom dnes i u nás v Slovenskej republike.

Komunistická strana Slovenska vyjadruje hlboké presvedčenie nad tým, že história a historici objektívne osvetlia kapitolu našich najnovších dejín úzko spätú práve s menom Václava Havla. Obyvatelia Českej i Slovenskej republiky túto pravdu o svojich novodobých dejinách a v rámci nich pravdu o politikovi a prezidentovi Havlovi už zreteľne tušia.

Poznámka: Chceš-li si přečíst i reakce na toto prohlášení, klikni si na obrázek...

PS: Jisté je, že toto prohlášení sedí srdcím i myslím zřejmě všech našich bývalých ochránců čsl. SH a jejich přátelům a příznivcům. Proto oceňujeme i postoj některých našich poslanců Parlamentu ČR, kteří nepovažují za vhodné vzdát své poslední sbohem Havlovi.    

Klikni sem

J.H.

I takováto odezva je opodstatněná...

Vždy jsem si myslel, že až tento „člověk“ jednou odejde, budu z toho mít radost. Viním jej z mnoha věcí.. Jeho klidný odchod v takřka rodinném kruhu, ve mně zanechal určitou trpkou pachuť nespravedlnosti. Byl to člověk, který nadšeně prosazoval vraždění a agresivní vojenskou politiku po celém světě. Nezemřel na popáleniny napalmem, či bílým fosforem, neotrávil se ze zplodin z hořícího ochuzeného uranu, nebyl zaživa rozsekán na orgány, nezabila jej a jeho blízké bomba vypálená z bezpilotního prostředku a nerozstřílel jej nějaký psychopat 20mm kanonem svého gunshipu, nebo tváří v tvář ze své M16.

Pro naši vlast byl jeho přínos mimořádný. Přinesl sem zkázu. Naprostým rozkladem morálky počínaje a rozkradením a rozprodáním národního majetku konče. Československo, země, která přes svou malou velikost, byla ve světě pojmem, přestala existovat a nám, lidem, zůstaly jen prázdné a zadlužené ruce. Argumenty, že s tím neměl co dělat, neobstojí. Jako morální autorita byl hybatelem toho všeho. Úmyslně lhal, podváděl a schvaloval vraždění civilistů. V podstatě se celou dobu vysmíval národu do obličeje.

Nyní přichází další etapa. Etapa, kdy budou zločiny a zlořády schváleny zákonem. Lidé budou v době tzv. svobody a demokracie perzekuováni a zavíráni jen za názor, že nesouhlasí s tím, co tato morální zrůda udělala s jejich vlastí. Naši vládci chtějí, abychom se báli, chtějí, abychom mlčeli, ale já již mlčet nebudu a to i přesto, že se přiznám k tomu, že se bojím. Strach nemůže a nesmí být důvodem k mlčení !!!

Válka je mír a mír je válka ! G. O. 1984

nebo

KLIKNI ZDE

A PAK UŽ SE NENÍ ČEMU DIVIT...

§ 1 Václav HAVEL se zasloužil o nesmírné neštěstí mnoha lidí nejenom u nás ale po celém světě !
§ 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení

-nechal rozbít Československo (dnes je snaha ho dát na úroveň tech kteří jej budovali)
-omluvil se Sudeťákům za jejich "vyhnání"
-svými majetkovými nároky prolomil Benešovy dekrety
-nechal rozkrást republiku
-jeho přičiněním zanikly celé obory, které nás proslavily po celém světě
-propagoval humanitární bombardování bratrského Srbska
-podporoval drogové zločince v Kosovu
-podpořil vraždění v Iráku, Afganistánu a Libyi

Není to všechno, ale já se ptám je toho málo ? Doporučuji k přečtení následující odkaz. JÁ tedy rozhodně truchlit nebudu. Ti co tak činí jsou stejní ubožáci jako ten jejich kašpárek, kterého tito pokrytci tak fanaticky opěvují !
 

sk