Možná právě zde je možné hledat zdroj a inspiraci...

18.02.2012 11:25
18.02.2012 10:09

Mikis Theodorakis:

Výzva k jednotné frontě lidově demokratického odporu

Legendární řecký skladatel Mikis Theodorakis (*1925), autor tisícovky písní, které zlidověly a staly se renesancí řecké lidové kultury, autor symfonických skladeb, autor filmové hudby k Elektře a Řeku Zorbovi - 1964 a filmu Serpico - 1973, ikonický bojovník proti pravicové diktatuře v Řecku, nyní při návštěvě parlamentu během athénské demonstrace proti schválení "úsporného balíčku" řekl: "Země je pod okupací. ... Nestačí být rozhořčený. Musíme být informovaní a odhodlaní. ... S trpělivostí a klidem pracujme na sjednocení lidí." Mikis Theodorakis v prohlášení vzkázal poslancům, že chce vidět na vlastní oči lidi, kteří budou hlasovat pro Memorandum. "Připravujete se hlasovat pro smrt Řecka". Radikálně levicový politik a spisovatel Manolis Glezos (*1922), který byl na demonstracích zatčen pořádkovou policií, řekl, že "přítomnost Theodorakise v parlamentu vyjadřuje úzkost a strach lidí o osud země."

Přinášíme vám "Theodorakisovu výzvu k lidové vzpouře", která zelektrizovala masy lidí v Athénách k masivnímu odporu proti vládě velké prostituční koalice pravicové konzervativní Nové demokracie a sociálně demokratické strany PASOK.

Celý článek ZDE

DODATEK:

Není pochyb, že nejen ti správní "VLASTENCI bez rodílu -bývalí ochránci SH nebo Suvereniťáci", ale i drtivá většina lidu českého, že ti všichni jsou i pro takovéto možné doporučované postupy, které nejsou o nic méně demokratické, BA NAOPAK, než různé cesty v parlamentních demokraciích. Pokud by měla totiž ona proklamovaná "parlamentní demokracie" vypadat a dále se vyvíjet tak, jako se vyvíjela po sametové rovoluci u nás, tak to tedy "OCHRAŇUJ NÁS RUKA PÁNĚ a BUDIŽ NÁM BŮH MILOSTIV..." To nás jako ovce ti vlci úplně sežerou..!

Ani náš lid nestojí o takovou parlamentní demokracii, která nás dovádí ke stávkám, demonstracím a dokonce až na pokraj možných válečných konfliktů, které nemusí vždy končit jenom jako válka občanská. A to nejsou projevy občanské spokojenosti! NAOPAK! Ano, JE TO TAK! Nechceme nedemokratický diktát ani vlastní vlády, ani evropské unie, pokud nemá být tento diktát v zájmu nás všech. Současná skutečnost je jednoznačně DEMOKRACIÍ JENOM PRO PÁR VYVOLENÝCH bez rozdílu, jde-li o podmínky země české nebo evropské či světové.

Proč bychom v současnosti neměli i my u nás v Čechách vyžadovat tak samozřejmé společenské požadavky, jimiž jsou:

  • Naši národní nezávislost a zbavit nás přítomnosti „trojky“ a MMF, kteří nás nezákonně dusí a DISKREDITUJÍ nás.
  • Budování sociálního státu, aby byly zajištěny bezpečnost a výhledové možnosti pracujících a zejména mladých lidí.
  • Rozvoj kulturního hnutí, které přinese zpět ideje našich duchovních tradic, a ne udržované subkultury jdoucí proti proudu.
  • Vykonat spravedlnost nad všemi zodpovědnými za zbídačení země.
  • Nahradit současný prohnilý systém moci a ustanovit skutečnou demokracii.

Proč bychom neměli podporovat třeba i jako český projekt národní jednoty směřující ke sjednocení NAŠÍ ČESKÉ NÁRODNÍ FRONTY. To vůbec není návrat k nedávné minulosti! Jde jen o poučení a čerpání pozitivních zkušeností českého národa z československých společenských dějin i z dějin Husitů, které jasně zdůrazňují význam jednoty a společného boje (i parlamentní cesta je cestou násilí - boje) k dosažení národní nezávislosti a zbavení se jakýchkoliv pout, které brzdí náš svobodný rozvoj ve všech oblastech života.

Proč bychom se neměli sjednocovat cestou takových forem společnské činnosti, pokud politické strany ztrácejí opodstatněně u lidí důvěru ?

1. Vytvoříme organizace po celé zemi a na všech pracovištích.

2. Program vytvoří hustou síť uspořádání regionálních a centrálních konferencí.

3. Odpor rozšíříme po každém provokujícím a v podstatě nezákonném rozhodnutí, dotýkajícího se pracujících, jako např. snížení mezd, propouštění a konfiskace.

4. Budeme se snažit všemi prostředky (letáky, plakáty a jinými akcemi) informovat včas občany a zároveň se snažit, abychom naléhali na ně být aktivními v akcíh pro sociální solidaritu. Naším cílem je nenechat ani jednu rodinu hladovět.

5. Hájíme každého občana, pracujícího nebo nezaměstnaného, studenta, dělníka nebo rolníka, každou oběť vládního násilí.

6. Budeme bránit společně a aktivně národní bohatství země.

7. Utvoříme síť pro neustálou informovanost světové veřejnosti jak osobními intervencemi, tak pořádáním tiskových konferencí a shromáždění, zejména v Evropě.

8. Budeme se obracet na ty politiky, kteří nesouhlasí se současnými vládními asociálnímy opatřeními. Samozřejmě především na „rozhořčené“ spoluobčany. Na veřejné činitele. Na představitele kultury. Na pracující. Na mladé lidi. Bojující Česko se může dostat ven ze své současné neuspokojivé a stále se zhoršující společenské a ekonomické situace a opět se stát pro zkostnatělou, nehybnou Evropu zdrojem inspirace, kultury a nových vizí.

9. Budeme každým způsobem veřejně pranýřovat jakékoliv protilidové rozhodnutí vlády i kohokoliv, kdo její rozhodnutí podpoří. Skončeme s nimi.

10. Systematicky budeme usilovat o to, abychom dostali lid do ulic a vynasnažíme se zorganizovat všude obzvláště velké akce.

Má snad kdokoliv ze soudných a nespokojených Čechů pocit, že to pro řešení současných českých a naprosto neuspokojivých podmínek nepatří...?

Bývalí ochránci hranic připomínají, že nikdy neplnili jiné úkoly, než ty, které zabezpečovaly nedotknutelnost státní svrchovanosti -  tedy suverenitu Československa

 

Dodatek: Jarda Horák