Důstojná oslava 60. výročí přijetí zákona o OSH v Krásné u Aše

08.08.2011 18:11

 

V nejzápadnější české obci Krásná u Aše se za účasti 350 občanů a hostů konal slavnostní akt odhalení památníku všem ochráncům čsl. státní hranice od r. 1918 do r. 1992. Položením kytic  mnoha  účastníků a hostů u tohoto památníku byli uctěni všichni ochránci naší československé hranice. Byl tak projeven mj. i společný zájem drtivé většiny čsl. občanů o svébytný suverénní český i slovenský stát a jeho právo na svobodné a na Evropské unii nezávislé rozhodování o svém národě, státu,  jeho politice a ekonomice. K tomu se však ČR i SR musí zbavit politických diletantů a rozkradačů státní pokladny a národního bohatství a zbavit se parazitizmu těchto "TAKÉ POLITIKŮ" a dalších rovněž nepřízpusobivých jedinců a skupin stejně tak parazitujících na ožebračování naší země a rozkrádání a rozprodávání jejího bohatství. O morální újmě na našich lidech pak už vůbec nelze pochybovat. Podobné až shodné občansko-politické zájmy a cíle našeho největšího a nejpočetnějšího občanského sdružení s mezinárodním významem, kterým Klub českého pohraničí je, činí spolu s dalšími občanskými i politickými aktivitami významné hybné síly při procesu nezbytné očisty české politické scény od diletantismu a při opětovném nastolení důstojné proobčanské politické kultůry v naší zemi.

Poděkování za přípravu a důstojný průběh této významné celospolečeské akce patří všem členům ašské sekce ochránců hranic, mnoha dárcům a některým sponzorům, kteří se  podíleli na zdarném průběhu oslav 60. výročí přijetí zákona o OSH v Krásné u Aše.

Fotosoubor z této události najdete kliknutím ZDE.

ZDE je video-soubor ostravských kolegů