Čím se od sebe odlišují subjekty chránící SUVERENITU...?

20.02.2012 22:08

 

Jen se začtěte do následujícho článku našeho občana

Zamysleme se nad tím a uznejme, že našemu KČP nejde o nic jiného, než o co šlo vojákům na hranicích a československým občanům a vlastencům v konkrétně historickém údobí - ŠLO TEHDY A JDE I DNES O

SUVERENITU STÁTU A JEHO NÁRODA 

Mějme úctu a uznání ke všem, kteří byli a jsou nejen vlastenci, ale i skuteční internacionalisté a hájí tyto hodnoty i dnes.

 

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast ! 

Komentář a úprava: jh