ZEMŘEL NÁŠ VĚRNÝ PŘÍTEL A JEDINEČNÝ ČLOVĚK - VÁCLAV BURIAN z Aše

29.04.2016 21:36

BOLÍ TO A BUDE TO BOLET MNOHÉ Z NÁS...

V ranních hodinách dne 29.4.2016 nás po dlouhé nemoci navždy opustil ve věku 83 let v chebské nemocnici náš přítel - pohraničník z 50. let, příkladný učitel, mnohaletý člen KSČ a KSČM, bývalý předseda OV KSČ v Chebu a po vzniku KČP jeho dlouholetý a významný člen na Ašsku

Václav BURIAN.

Každý z nás, kteří jsme Václava Buriana alespoň trochu znali, dobře víme, že to byl mimořádně hodný člověk s otevřenou a upřímnou myslí, přátelský ke každému člověku se snahou vždy být nápomocen.

Nikdy se v jeho plynulém a teplo vyzařujícím projevu nezapřel učitelský a lidský duch, v němž člověk nacházel nekonečnou studnici životních zkušeností, hlubokou sečtělost a vzdělanost, které se vzácnou erudicí dokázal předávat svým posluchačům, všem těm bez rozdílu věku, kteří mu dokázali a chtěli naslouchat.

Neměl vůbec snadný život, přesto si života velmi vážil. To se mimo jiné projevovalo především v jeho vřelém vztahu k člověku, miloval svou rodinu a uctíval poctivost, pravdomluvnost, čestnost právě tak, jako i odpovědnost, vlastenectví a morální jednání, v čemž všem byl náš Václav vždy pro všechny příkladem.

 

VÁŽENÝ A MILÝ NÁŠ VÁCLAVE,

S TĚŽKÝM SRDCEM A S POCITY BOLESTI V DUŠI SE S TEBOU MY VŠICHNI  LOUČÍME, MY TVOJI VĚRNÍ PŘÁTELÉ Z ŘAD BÝVALÝCH OCHRÁNCŮ STÁTNÍ HRANICE, KDE JSI TY SÁM SVOU SLUŽBU ČESTNĚ VYKOVÁVAL, A S NÁMI VŠICHNI ČLENOVÉ Z KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ, Z LEVICOVÉHO SVAZU ŽEN, KOMUNISTÉ A MNOZÍ DALŠÍ A UJIŠŤUJEME TĚ, ŽE V NAŠICH VZPOMÍNKÁCH A SRDCÍCH NAVŽDY ZŮSTANEŠ.

S HLUBOKOU ÚCTOU SE TI KLANÍME.

 

ČEST TVÉ VĚČNÉ PAMÁTCE

Z předběžných informací se bude poslední rozloučení s Václavem Burianem konat pouze v kruhu rodiny.

                                                             

Co píše o Václavu Burianovi náš arm. generál v.v. Ing. Miroslav Vacek

 

Plně souhlasím s tím, cos napsal o životě a vlastnostech Václava Buriána. Zvláště v době, kdy jsem byl velitelem 20. motostřelecké divize v K. varech (1976-79) bylo pravidlem zastavit se u něho na OV KSČ a řešit vše, co bylo potřebné pro činnost útvarů divize v chebském okrese nebo naopak pro občany.

  Pokud bude možné, prosím o vyjádření soustrasti pozůstalým.

Armádní generál v.v. Ing. Miroslav  V a c e k

Text a úprava: JH