Zemřel bývalý příslušník 5. bPS Cheb důstojník Jan Heištein

08.09.2014 22:55

Dnes jsem se dověděl smutnou zprávu o tom, že nás opustil bývalý příslušník 5. bPS Cheb důstojník Honza Hešitein. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek, dne 11.9.2014,  v 11:00 hodin na hřbitově v Aši. Čest jeho památce. 

 Zdeněk  Sluka

 

Moje krátká vzpomínka na Honzu...

Skromný, poctivý a dobrosrdečný kamarád ze studia na holešovské důstojnické škole v letech 1971-1973. Spolu jsme kdysi začínali jako mladí adepti péesáckého řemesla a společně jsme prožívali radosti i těžkosti služby na hranici. 

Děkujeme Ti, Honzíku, za vše, co jsi ve svém životě dal ze svého vlastenectví službě na státní hranici i svým blízkým a přátelům ve svém poctivém životě.

Proto budiž

ČEST TVÉ PAMÁTCE

Tvůj přítel Jarda Horák