Významná návštěva v Hranicích u Aše a ocenění memoriální práce

07.03.2018 21:31

 


V průběhu února t.r. navštívil Hranice u Aše vedoucí zastoupení Ministerstva obrany Ruské federace pro organizaci vojensko-memoriální činnosti v České republice, 1. tajemník velvyslanectví Ruské federace v Praze p. V. V. Konnov. Na místním hřbitově ho přivítali členové vedení místní organizace KČP v Aši předseda MO KČP v Aši mjr. PS v.v. Milan Paučo a mj. PS v.v. Antonín Juříček, který se zde příkladně stará o hrob sovětských válečných zajatců z 2. světové války. Po uctění památky obětí a zadokumentování pomníku se všichni odebrali do prostor bývalé pohraniční roty Trojmezí, kde přítel Juříček, její bývalý velitel, podal podrobný výklad. Setkání bylo zakončeno přátelským posezením v jeho domě a prohlídkou soukromého muzea.

Jako ocenění péče o hrob v Hranicích byli přátelé M. Paučo a A. Juříček pozváni na recepci konanou u příležitosti Dne obránce vlasti /vznik Rudé armády – 100. výročí/, kterou pořádal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v ČR Jeho Excelence A. V. Zmejevskij společně s vojenským a leteckým přidělencem plk. I. V Ščepinem. Zde byli doprovázeni již tradičními účastníky této akce, členy ašské organizace KČP plk. A. P. Stěpanovem a esaulem Z. Dragounem. Po přivítání plk. Ščepinem a jeho zástupci byla možnost k řadě neformálních setkání a rozhovorů – např. s předsedou KSČM V. Filipem, kosmonautem V. Remkem, senátorem J. Doubravou, veterány a představiteli jejich organizací jakož i vojenskými a leteckými přidělenci dalších zemí.A 1. března přátelé Paučo a Juříček opět cestovali do Prahy. Na ruském velvyslanectví bylo zorganizováno setkání za účelem ocenění memoriální práce v ČR. Naši přátelé zde převzali Děkovný diplom za péči o válečné hroby vydaný ministerstvem obrany Ruské federace.

Jak řekl V. V. Konnov, pohraničníci se pohybovali v odlehlých koutech země a nelze vyloučit, že znají dosud nezadokumentovaná místa posledního odpočinku rudoarmějců a válečných zajatců. On a jeho spolupracovníci se této činnosti velice pečlivě věnují a chystají se každoročně vydávat publikaci mapující tyto hroby na území jednotlivého kraje – jako první vychází publikace o kraji Karlovarském.

Byla zorganizována schůzka V. V. Konnova s předsedou Národní rady KČP JUDr. R. Peltánem, šéfredaktorem Hraničáře Dr. M. Havlíčkem a tajemník NR KČP J. Hudcem, kde byly projednány možnosti další spolupráce nejen na tomto úseku.Foto: Alexander Stěpanov
Text: Zdeněk Dragoun

FOTOSOUBOR ZDE