Ve dnech 10.-12.května navštívili bývalí němečtí pohraničníci s manželkami Chebsko a Chodovou Planou

05.07.2013 23:33

Setkání pohraničníků

 

      

Ve dnech 10.-12.5.2013 se uskutečnilo setkání přátel, kamarádů, příslušníků, kteří se podíleli na ochraně státních hranic Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky. Bylo to setkání příslušníků 5. brigády Pohraniční stráže Cheb a příslušníků Grenztruppen der DDR 4.Grenzregimentu z Heiligenstadtu. Organizátorem celého setkání byl Klub českého pohraničí Cheb a uskutečnilo se ve Františkových Lázních.

     Ze strany bývalých ochránců NDR se zůčastnilo 6 příslušníků s manželkami pod vedením pplk.v.v. Hermana Bosche a za českou stranu celkem 18 přátel pod vedením předsedy Klubu českého pohraničí Cheb Josefa Mizery.

     Ihned po příjezdu na naše území položila květiny celá německá delegace u pomníku ochránců státních hranic v Krásné u Aše a poté uctila památku umučených sovětských zajatců u památníku u Střížova. Odpoledne jsme byli všichni přijati místostarostou města Františkovy Lázně na městském úřadě, kde bylo pohoštění, výklad historie města a poté prohlídka města. Zde také předal přítel Hermann Bosch místostarostovy města knihu dějin ochránců státních hranic NDR a DVD. Naopak místostarosta předal přátelům z Německa malé dárky typické pro Františkovy Lázně.

     Vše bylo zabezpečeno tlumočníkem. Ve večerních hodinách jsme se společně velmi srdečně pobavili, zatancovali a zazpívali při dechové hudbě. Na počest uskutečněného setkání předal přítel Hermann Bosch pamětní tabuli zástupci 5.bPS mjr.v.v. Václavu Veselému. Celá šestičlenná kapela byla složena z hudebníků, bývalých příslušníků základní služby Pohraniční stráže jednotně oblečených a s pohraničnickým psem na hrudi. Přátelé z Německa byli přímo nadšeni, moc se jim líbilo a zvláště, když jsme si všichni zazpívali“ Na staré Mohelně“, byli dojati. Ihned se rozhodli, že příští rok se setkání uskuteční u nich v Heiligenstadtu, ale musí s námi přijet i celá kapela. Druhý den jsme společně navštívili v Chodové Plané tamní pivovar Chodovar, kde byla prohlídka pivovaru s velmi kvalitně připravenou přednáškou v českém i německém jazyce a poté oběd ve stylové skalní restauraci. Za zorganizování této akce patří dík příteli z Chodové Plané Stanislavu Kvasničkovy. Docela náročný program jsme večer ukončili při harmonice ve Františkových Lázních v malém penzionu, kde byli i naši přátelé ubytováni.

    Celé setkání lze hodnotit velmi pozitivně. Zorganizovat takovouto akci sice stálo dost starostí, ale výsledek byl velmi dobrý. Přesto, že jsme se již dříve setkávali u nás při různých společných akcích a spolupráce trvá delší dobu a naši členové byli i pozváni do Německa, přesto se naše vztahy nadále upevnily a vzájemně jsme se ujistili, že společná spolupráce  bude pokračovat i nadále. Vznikly nové kamarádské a přátelské vztahy.Musím ještě připomenout o což mě požádal přítel Herman Bosch. Předat pozdrav od německých pohraničníků všem našim ochráncům státních hranic. Moc děkujeme.

 

                                                                                                Janča Václav

                                                                                        Klub českého pohraničí

                                                                                                Cheb

Fotosoubor z tohoto setkání - KLIKNI ZDE!