VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, BÝVALÍ OCHRÁNCI SH A ČLENOVÉ KČP, VÁM VŠEM OZNAMUJEME SMUTNOU ZPRÁVU…

23.03.2016 14:33

 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, BÝVALÍ OCHRÁNCI SH A ČLENOVÉ KČP, VÁM VŠEM OZNAMUJEME SMUTNOU ZPRÁVU…

V nočních hodinách z 22. na 23. března 2016 zemřel ve věku 88 let, po delší nemoci, legendární velitel poddůstojnické školy 5. bPS v Aši  a poddůst. školy 12. bPS v Plané u Mar. Lázní pplk. v. v.  Vojtěch Šimoník. Pod jeho velením vyrostlo mnoho kvalitně připravených poddůstojníků, z nichž mnozí zůstali po skončení vojenské základní služby trvale plnit úkoly ochrany státních hranic, nebo pracovat v civilních povoláních v pohraničí. Příslušníci  ašské poddůstojnické školy často reprezentovali Pohraniční stráž na slavnostních přehlídkách čs. ozbrojených sil v Praze, kde  pluk PS býval  nejlépe  hodnoceným přehlídkovým útvarem.

Až do posledních let svého života zůstal věrný ideálům, kterým sloužil a zúčastňoval se akcí KČP. Ašští a chebští pohraničníci, zejm. nrtm.  St. Žák,

ale i absolventi jeho ašské PŠ z vnitrozemí,  předseda KR KČP Středočeského kraje ppor v.v. Jiří Pokorný, věnovali  v posledních letech života pplk. V. Šimoníkovi velkou  pozornost a pomáhali mu překonávat zdravotní problémy. Tím posledním, kdo podal ruku pplk. V. Šimoníkovi v chebské nemocnici tři dny před jeho úmrtím, s přáním brzkého uzdravení byl absolvent ašské poddůstojnické školy v roce 1955, současný předseda NR KČP plk. PS v. v. RSDr. Milan Richter, CSc. Oba si slíbili setkání  u příležitosti DNE POHRANIČNÍ STRÁŽE a 65. výročí Zákona o ochraně státních hranic. Bohužel, osud chtěl jinak.....

ČEST JEHO SLUŽBĚ VLASTI !

ČEST JEHO PAMÁTCE !

 

Za nás všechny se s Tebou loučí

předseda NR KČP a tvůj odchovanec

plk. PS v.v. Milan Richter, CSc.

 

PROJEV SOUSTRASTI TAKÉ OD NĚMECKÝCH PŘÁTEL

Lieber Jaroslav, mit Trauer habe ich die Nachricht vom Ableben des legendären Grenzers und Kämpfer für unsere Sache OSL v. v. Vojtech Simonik zur Kenntnis genommen. Wir verneigen uns zur Würdigung seiner bleibenden Verdienste zum Schutz des Friedens vor dem teuren Toden. Er wird immer in unseren Gedanken bei uns sein. Bitte übermittle den Angehörigen unsere tiefe Anteilnahme.

 

Mit freundlichenn Grüßen

 

Diplom Militärwissenschaftler OSL a. D. Hermann  Bosch

------------------------------------------------------------------------

Lieber Freund Jaroslav,
ich möchte zum Ableben Eueres legendären Kommandaten Vojtech Simonik, mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Er war ein großer Kämpfer für die beste Sache der Welt, eine gerechte und glückliche Zukunft. Ihr verliert in Ihnen einen aufrichtigen Kämpfer.  Bitte übermittle den Angehörigen meine tiefe Anteilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Braun

----------------------------------------------------------------------------

Liebe Genossen, Mitstreiter
Die Nachricht vom Ableben des legendären Grenzers, des Genossen Oberstleutnant a.D. Vojtech Simonik hat uns in Trauer versetzt. Ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen, ein Kommunist ist von uns gegangen. In Würdigung seiner Verdienste zum Schutze des Friedens an vorderster Front verneigen wir uns vor dem teueren Toten. Wir werden ihn und sein Vermächtnis stets in Ehren halten.
Bitte übermittelt den Angehörigen und engsten Mitstreitern unsere tiefe Anteilnahme.
Mit kommunistischen Grüßen
Kommunistische Partei Deutschlands, Regionalgruppe Sachsen/Vogtland
Monika und Günter Voigt, Oberstleutnant a.D.
Kommunistische Partei Deutschlands, Internationale Kommission

Dr. Michael Pardon, Oberstleutnant a.D.
-------------------------------------------------------------------------------

PROJEV SOUSTRASTI OD STAROSTY SLOVENSKÉ OBCE TVRDOŠOVCE

(rodná obec svob. Jožky Ludase - zastřelen narušitelem SH - Sv. Kříž)

Vážený pán Horák!

 

Dovoľte mi, aby som pri tejto smutnej príležitosti v mene svojom vyjadril hlbokú sústrasť celej pozostalej rodine pplk. v. v. Vojtěcha Šimoníka, ako aj priateľom, príbuzným a známym.

Nech odpočíva v pokoji!

 

Ing. Marián Tóth
starosta obce Tvrdošovce
Novozámocká cesta 56
941 10 Tvrdošovce