U pomníku svob. Františka VACULY...

06.04.2014 10:00

Ochránci hranic a příznivci z ašské sekce KČP uskutečnili pietnímu akt k uctění památky svob. PS Františka Vaculy, který padl 10.4.1956 při plnění úkolů ochrany státní hranice v prostoru roty PS Pastviny. Přišli jsme se poklonit památce padlého ochránce československých hranic, povýšeného in memoriam z vojína na svobodníka. Akt se uskutečnil ve čtvrtek 10.4.2014 ve 13:00 hodin k jeho pomníku na Pastvinách.

   

Dne 10.04.2014 proběhl na bývalé rPS v Pastvinách pietní akt k uctění památky svob. PS Františka Vaculy, který zahynul dne 10.04.1956 při plnění úkolů k ochraně státních hranic v prostoru úseku roty PS Pastviny. Pietní akt proběhl za účasti ochránců hranic z ašské sekce KČP a jejich příznivců z Hranic. Po uctění památky padlého pohraničníka a položení kytice k jeho pomníčku se ujal slova přítel Tonda Juříček, který část svého života strávil jako pohraničník přímo na této rotě. Účastníky pietního aktu seznámil se situací a okolnostmi, za kterých v onen smutný den, zahynul svob. Vacula přímo na státní hranici v prostoru HÚ I, HM 6.

Fotosoubor z akce ZDE

 
Text a foto: Milan Pavčo a Zdeněk Sluka

 

Foto: Zdeňek Sluka, grafická úprava a text: Jarda Horák