Stanovisko místopředsedy NR KČP k výrokům K. Schwarzenberga

25.01.2013 15:09

 

Vážení přátelé, zdravím a posílám dopis OR KČP v Chebu, který je odeslán do redakce Halo novin k zveřejnění. Dále zasílám stanovisko místopředsedy NR KČP Milana Richtera k výrokům K. Schwarzenberga, k volnému využití.
Děkuji a přeji hezké a úspěšné dny a šťastnou ruku.
Josef Mizera.

 

 

Nejde jenom o prezidenství, jde o víc.

 

Předvolební zápas o to, kdo se stane prezidentem republiky, dostává velmi nebezpečné tendence. Již nejde jenom o to kdo bude zvolen, ale zda v naší zemi bude​​ nadále zachována demokracie. A ta je v největším nebezpečí. Volbou Miloše Zemana se musíme pokusit zastavit raketový nástup cizáka Schwarzenberga, který dostává podporu medií a mladých lidí, kteří nemají dostatečné životní zkušenosti a historii neznají a nic jim neříká.

Okresní rada Klubu českého pohraničí Cheb se proto obrací na všechny levicově orientované vlastence, aby ve svém bezprostředním okolí působili na myšlení, zejména mladých voličů a vysvětlovali jim, co to bude znamenat zvolit Schwarzenberga prezidentem. Žádáme všechny funkcionáře a členy Klubu po celé republice, aby se do této práce zapojili. Kde a kdy jindy máme naplnit svoje klubové heslo „Jen zůstane-li naše pohraničí české,zůstane českou i celá naše vlast“, když ne v této vážné době. Nikdy není pozdě, i když času zbývá málo.

 

Za Okresní radu KČP Ludovíta Svobody Cheb,o.s

Josef Mizera - předseda OR

Jaroslav Morávek

 

V Chebu dne 19.1.2013

 

 

 

Stanovisko místopředsedy Národní rady klubu českého pohraničí, o.s. k výrokům Karla Schwarzenberga .

V televizním duelu kandidátů na volbu prezidenta ČR přenášené na ČT 1 dne 17. ledna 2013 mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem, prohlásil Schwarzenberg dekrety prezidenta ČSR, které byly současně ústavními zákony poválečné ČSR a jsou stále součástí právního řádu ČSR, za neplatné a prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše označil jako válečného zločince. V dalších dnech se pak snažil tyto své výroky relativizovat.

O tom, že je Karel Schwarzenberg stabilním nositelem těchto názorů svědčí i jím autorizovaná životopisná kniha , kterou napsala redaktorka vídeňského časopisu PROFIT Barbara Toth a která vyšla česky v nakladatelství Torst v roce 2007. Dočteme se v ní o tom, kterak Schwarzenberg navrhoval dokonce úplné navrácení majetku a návrat sudetských Němců a další kroky, které neprošly jen díky veřejnému mínění a jemu odpovídajícímu politickému kolbišti v ČR.

V květnu 1991, inicioval K. Schwarzenberg jednání mezi V.Havlem a kancléřem SRN H. Kohlem, na němž byl vypracován pětibodový balíček návrhů. Ten navrhoval pro tzv. Sudetské Němce, mimo jiné, možnost návratu, odškodnění, získání státního občanství ČSR a také získání majetku a půdy prostřednictvím kupónové privatizace. Neprůchodnost těchto návrhů znemožnila samotnému Havlovi předložit je příslušným orgánům ČSR a později ČR.

Z toho důvodu vybavil Havel svého tehdejšího kancléře K.Schwarzenberga potřebnými kompetencemi, aby jednal ve SRN o průchodnějších krocích ve prospěch

Sudetských Němců. Tato jednání proběhla v Kohlově letním sídle v St. Gilgen i na schwarzenberském sídle v bavorském Scheinfeldu. Rovněž za soukromým dopisem V. Havla prezidentu SRN R. von Weizsackerovi, ve kterém se omluvil za tzv. vyhnání Sudetských Němců, byla iniciativa K. Schwarzenberga. Není žádným tajemstvím, že otec jeho manželky Theresy, rozené Hardeggové, která dosud neumí hovořit česky, hrabě Johannes Hardegg byl aktivním nacistou, „dotáhl“ to až na hodnost fuhrera SA

a jak ona sama přiznává, byl velkým obdivovatelem A.Hitlera.

Protestuj proti výše uvedeným výrokům K. Schwarzenberga, které hrubě hanobí historii českého národa a jeho boj za státní a národní suverenitu. Žádám, aby státní orgány ČR vyvodily z jeho veřejných vyjádření příslušné závěry vedoucí až k jeho odvolání z funkce ministra zahraničních věcí ČR.

Je pro mne nepřijatelné, aby Karl Johanes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislav Mena von Schwarzenberg, často v rozporu s právním řádem ČR titulovaný jako kníže, byl reprezentantem ČR v jakékoliv veřejné funkci, zejména ve funkcích ministra zahraničních věcí nebo dokonce prezidenta ČR. Připomínám prorocká slova prezidenta ČR Dr. Edvarda Beneše, která pronesl na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů 14. prosince 1945 a jimiž varoval před nebezpečím,

které znamená pro český národ německý revanšismus a před snahou nejdříve očistit zradu Sudetských Němců na ČSR a následně přejít do útoku proti zájmům českého národa. Současně připomínám aktivní podíl K. Schwarzenberga na protilidové, antisociální politice vlády P. Nečase a také jeho blízké vazby na nadnárodní elitářskou organizaci Bilderberg Group, která se zabývá plány na uskutečnění tzv. „Nového světového řádu“ v zájmu nadnárodní velkoburžoasie. Vyzývám proto občany ČR k mimořádné odpovědnosti k historii a budoucnosti českého národa při volbě prezidenta ČR ve dnech 25. 26. ledna 2013.

Klub českého pohraničí, o.s. se v těchto dnech stal zakládajícím aktivním členem VLASTENECKÉHO FÓRA občanů ČR, jehož zakládajícími členy jsou zejména Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení českého národního povstání – ČSBS, Sdružení osvobozených politických vězňů, Společnost Ludvíka Svobody, Svaz vojenských veteránů ČR, Slovanský výbor ČR, Kruh občanů vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Sdružení zahraničních vojáků II. světové války a Rada seniorů ČR .

Přes některé výhrady, které mám i ke druhému kandidátu na funkci prezidenta ČR, doporučuji všem členům KČP, o.s. , jeho příznivcům, sympatizantům a jejich rodinným příslušníkům, zúčastnit se druhého kola prezidentských voleb a v historicky významné chvíli, která se nebude opakovat a která může mít pro budoucnost naší vlasti nedozírné důsledky, dát svůj hlas MILOŠI ZEMANOVI. Svými argumenty přesvědčujte a získávejte občany ČR pro tuto volbu. Jsem přesvědčen, že to je, z hlediska národních a státních zájmů ČR, v dané chvíli nejlepší možné řešení.

 

RSDr. Milan Richter, CSc.,

místopředseda Národní rady

Klubu českého pohraničí, o.s.