SMUTEK V SRDCÍCH MÁME...

11.02.2018 13:02

 

Josef Mizera

Vážení přátelé.

 
S velkým smutkem v srdci vám musím oznámit, že včera ve večerních hodinách zemřel náš kamarád, přítel a pracovitý, čestný a poctivý člověk Josef Mizera, velký vlastenec. Čest jeho památce. Informaci o posledním rozloučení podám asi v pondělí nebo úterý.
Přátelé, poslední rozloučení s Pepíkem Mizerou je v pátek 16. února v 11.00 hodin v kapli na hřbitově v Chebu
 
S pozdravem Janča
(z mailu od přítele)
 
NÁŠ PEPA NÁS OPUSTIL A CHYBÍ NÁM
 
Byl to skutečně báječný člověk
 
S hlubokým vlastenectvím v duši, poctivý a pracovitý zakládající člen KČP na Chebsku, s iniciativou sobě vlastní vytvářel kolem sebe, jako předseda Okresní rady KČP v Chebu, ovzduší přátelství a dělnosti, s cílem nedopustit, aby se našimi občany zapomínalo na hrdou minulost našich českých a slovenských národů. 
Dal podnět mimo jiné k vybudování a slavnostnímu odhalení památníku všem obětem fašismu v Chebu v roce 2015 a velmi aktivně se na jeho vybudování svojí prací podílel. 
Příkladně po řadu let plnil funkci okresního předsedy KČP a v práci pro společenství přátel z KČP, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československých legionářů a v Komunistické straně Čech a Moravy spatřoval své poslání a osobní naplnění.
Byl mezi námi vždy vážen a ctěn pro jeho neochvějné přesvědčení československého vlastence a bojovníka za spravedlivý  a důstojný život všech občanů. K povrchnosti a bezzásadovosti byl velmi kritický. 
 
Přítel Pepa Mizera si velmi vážil života, přátelství a především své rodiny.
 
S HLUBOKOU ÚCTOU TI, PEPO, BUDE VĚNOVÁNA NAŠE VĚČNÁ VZPOMÍNKA NA TEBE.
 
ČEST TVÉ SVĚTLÉ PAMÁTCE
 
TVOJI PŘÁTELÉ Z KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ
 
.................................................................
 
REAKCE PŘÁTEL
 
Škoda a velká škoda, že právě v této chvíli opouštějí vlast ryzí hrdinové. Nechť rodina i organizace příjme mou hlubokou soustrast
Jan Kořán
 
.......................................
 
Milý Jaroslave, s pocitem hlubokého  žalu nad ztrátou jednoho z věrných  synů naši pohraničnické rodiny, vyjadřuji všem truchlícím pozůstalým upřímnou soustrast.
Stanislav Kábele
 
........................................
 
Čest jeho památce.
Vojtěch Filip
 
..........................................
 
Lieber Freund Joroslav,

ich danke dir für deine Nachricht.

Im Namen der Freunde der Grenzkompanie Posseck übermittele ich euerem Verein, seiner Familie und Freunden
unser herzliches Beileid.
Auch wir verlieren mit Josef Mizera einen Patrioten und Kämper für unsere gemeinsame Sache und würdigen seinen
Lebensweg und seine Leistungen mit hohem Respekt.

Wir werden ihm zu unserem gemeinsamen Treffen unser ehrendes Gedenken erweisen.

In herzlicher Verbundenheit
Im Namen des Vorstandes
Gerit Kaiser
 
......................................................
 
arm. gen. v.v. Ing. Miroslav Vacek
 
       
 

Vyjadřuji upřímnou soustrast rodině a KČP.  Arm .gen. Miroslav Vacek.