Připomněli jsme si 70. výročí Slovenského národního povstání...

31.08.2014 16:09


 Tak jsme se sešli,  připomněli a uctili si památný den 29. srpen 1944 - Slovenské národní povstání.         Dne 29. srpna 2014 se v Aši, u příležitosti 70. výročí SNP, sešli členové a příznivci  našeho KČP Aš. Slavnostní akt přišli podpořit i zástupci z klubu Františkovy Lázně. Na programu byl jediný bod a to vzpomínka a uctění si živých i mrtvých - účastníků, hrdinů i obětí v boji proti slovenské fašistické vládní moci a proti nacistickému Německu. Zahájení provedl náš předseda př. Veselý. Úvodní slovo přednesl př. Václav Burian. Emotivním způsobem připomněl společenskou situaci, poměry, zahájení povstání, hrdinský boj účastníků a oběti z řad povstalců i místního obyvatelstva. Př. Burian připomněl význam SNP i pro současnou dobu i situaci ve které se nacházíme. V tomto duchu navázal a pokračoval př. Jaroslav Horák. Vyzdvihl přínos povstání a poukázal na význam a důležitou činnost KČP v naší společnosti. Dále se do diskuze zapojili př. Juříček, Brečka, Křemen, Sluka. Setkání se zdařilo a všem zúčastněným patří poděkování. Každý účastník obdržel pamětní list s tématikou 70. výročí SNP. Na závěr jsme vzdali hold hrdinům a oběti jsme uctili minutou ticha. Čest a sláva hrdinům, pokora a úcta obětem.         

Text a foto: Milan Paučo

 

 

Sešli jsme se v Aši v salónku Götheho restaurace, abychom si i v rámci sekce ochránců hranic členů Klubu českého pohraničí připomněli kulaté výročí 70 let od propuknutí Slovenského národního povstání.

Ozbrojené protifašistické vystoupení slovenského lidu 1944 bylo jednou z rozhodujících událostí moderních slovenských dějin.

Právě 29. srpna 1944 (dnes před 70 lety) začalo SNP bojovými akcemi partyzánů a vlasteneckých jednotek slovenské armády proti hitlerovským vojskům, která na pozvání klerofašistické slovenské vlády vtrhly na Slovensko s cílem okupovat jeho území a potlačit partyzánské akce. Důležitým cílem hitlerovců bylo udržet si vojenský a hospodářský potenciál a komunikace pro další potřeby Němců v průběhu války i po jejím ukončení. 
Povstání předcházela důsledná politická příprava pod vedením ilegální KSS, v jejímž 5. ileg. vedení sehrávali hlavní roli K. Šmidke, G. Husák a L. Novomeský. Ti iniciovali na podzim 1943 založení ileg. SNR a ta zformulovala v tzv. Vánoční dohodě cíle protifaš. odboje.

Připomínáme si 70. výročí Slovenského národního povstání, ve kterém bojovalo se zbraní v ruce proti fašistům a nacistům s příslušníky 27 národů a národností a také mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů.
Tuto skutečnost si v těchto dnech připomínají čsl. vlastenci a dožilí účastníci SNP po území celé bývalé ČSR. Vzpomínkovou akcí je zároveň varováno před bujením hnědých výhonků téměř ve všech zemích Evropy, které nyní vyrostly na Ukrajině v podobě Pravého sektoru a podobných společenství. 
Připomeňme si u příležitosti jubilea, že ve SNP, bojovalo 20 000 partyzánů z 27 národů a národností a 60 000 vojáků a společně bránili osvobozené území proti velké přesile nacistických vojsk. Vázali je ve slovenských horách a pomohly tak k uspíšení konce 2. světové války v Evropě. 

Národně-osvobozenecký zápas Čechů a Slováků s antifašistickým odbojem a vydatnou pomocí Rudé armády měl výrazný podíl na porážce fašistů. Ti však přečkali a zkušenosti dnes nabádají k trvalé ostražitosti. Je proto nezbytné varovat čestné a poctivé lidi s demokratickým smýšlením, aby nedovolili výhonkům opětně se šířícího nebezpečí, aby se ujali moci. Názorně jsou důsledky toho vidět např. právě na Ukrajině těchto posledních dnů a měsíců. Připomeňme si v této souvislosti i blížící se komunální a senátní volby v ČR s tím, že by naši občané a samozřejmě především my - členové vlasteneckého levicového KČP – bychom měli přemýšlet a dobře vybrat své zástupce v orgánech radnic i Senátu.

Neměli bychom se stydět nebo bát se otevřeně se zdravit např. slovy »Čest práci, Československo!« Přes veškerou snahu prorežimních současných mocipánů a médií se nebojme stát si za tím, že čs. republika byla demokratický humanisticky orientovaný stát, jehož národy měly zájem žít společně. Jeho polistopadoví čelní politici ale dali přednost národně-státním zájmům před zájmy občanskými, sociálními a čsl. federaci rozbili. 
Scházíme se rok co rok a připomínáme si naši čestnou službu na SH, vzpomínáme pietně hrdinství mnoha ochránců hranic padlých při plnění vlasteneckých povinností vůči Československu. V těchto dnech u příležitosti 70. výročí SNP si připomeňme, že »Stojí za to vyzdvihovat socialistickou tradici Československa. Dnešní mladá generace už neví, o čem socialismus byl. My dobře víme a nebojíme se o tom otevřeně hovořit na společných setkáních s lidmi, že socializmus v Československu měl chyby, určité deformace a jevy, kterým se dnes mnozí škodolibě smějí nebo je odsuzují. Ale nikdo nemůže popřít, že to byl vlastně určitý historický zázrak, kterého lidstvo na této planetě dosáhlo. Československý model socializmu se nepodařilo naplnit. Kromě zklamání tehdejších představitelů zemí RVHP a VS možná neměl náš socialismus potřebné podmínky ke své realizaci, měl však velkou hodnotu pro hledání budoucí sociální alternativy. My tady víme, že současná česká společenská realita tou alternativou určitě být neměla.


Dnes možná stojí lidstvo před možností největšího válečného konfliktu ve své historii, v pozadí čehož sehrává nejtragičtější roli snaha USA udržet si pozici první světové mocnosti a policajta světa.
Oceňme u příležitosti dnešního výročí SNP, že vztahy Čechů a Slováků jsou dnes lepší, než byly před rozdělením čs. federace. Před 70 lety se československý lid zbavil přívlastku satelitu fašistického Německa a povstal se zbraní v ruce proti útlaku, nesvobodě a fašismu. Ale ani dnes po 70 letech fašismus nezmizel a řádí v okolních zemích. Při současné vyspělé technice je velmi mobilní a akceschopný. Proto je potřeba, abychom se jako jeho odpůrci setkávali, drželi pospolu a ukazovali lhostejným lidem, že je tady síla, která chce zabránit opakování neblahé historie.

FOTOSOUBOR ZDE

Text a foto: JH