Přijetí členů "Vlasteneckého fóra" prezidentem republiky

26.04.2013 23:12

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

 

 

Dne 9. dubna přijal prezident republiky Miloš Zeman členy Vlasteneckého fóra na Pražském Hradě.

Setkání se zúčastnili zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení Českého národního povstání, Sdružení zahraničních vojáků 2. světové války, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Slovanského výboru ČR, Svazu vojenských veteránů ČR, Klubu českého pohraničí, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Rady seniorů ČR, Společnosti Edvarda Beneše, Českých národních listů, Křesťanskosociální hnutí, Společnosti Ludvíka Svobody, Masarykovy společnosti, Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí.

Na začátku setkání poděkoval prezident republiky Vlasteneckému fóru za odvahu, kterou projevilo před druhým kolem prezidentských voleb. Kromě jiného také zdůraznil, že české zájmy, které toto fórum hájí, nelze zúžit jen na prezidentskou kampaň, ale že jde o natolik závažné otázky, že je třeba se jimi zabývat soustavně.

Během setkání se mimo jiné diskutovalo i postavení důchodců v naší společnosti a o jejich životní úrovni v ČR. Dle prezidenta republiky je možné životní úroveň důchodců zvyšovat, stejně tak i minimální mzdu občanů ČR a přitom snižovat státní dluh.

Prezident republiky upozornil, že je naprosto nezbytné, aby se široká veřejnost dozvěděla o činnosti Vlasteneckého fóra. Rovněž také podotkl, že je nutné, aby se Vlastenecké fórum veřejně prostřednictvím nejrůznějších médií vyjadřovalo k aktuálním otázkám v naší společnosti. Během setkání se hovořilo i o osobnostech z našich a světových dějin. Přišla řeč také na Margaret Thatcherovou. Prezident republiky připomněl, že ať je na ni názor jakýkoliv, jde o významnou politickou osobnost, jejíž názory nutí i oponenty k zamyšlení.

Závěrem zdůraznil, že by uvítal, aby se zástupci Vlasteneckého fóra stali jeho neformálním poradním sborem v otázce obhajoby českých národních zájmů.


Hana Burianová
mluvčí prezidenta republiky/spokesperson for the President
ředitelka tiskového odboru/director of the Press Department