PODPOŘTE PŘÍPRAVU ODHALENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM FAŠISMU V CHEBU

15.06.2015 13:29
PŘÁTELÉ,
PO DOHODĚ S VEDENÍM MĚSTA CHEB PŘIPRAVÍ VLASTENECKÉ ORGANIZACE CHEBSKA K 70.VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY ODHALENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM FAŠISMU V CHEBU. SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PROBĚHNE 12.9.2015 V MÍSTĚ KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY SMĚREM DO ULICE OBĚTÍ NACISMU.      
  Na pamětní desce, která bude připevněna na pamětní kámen, hodláme uvést následující text:           
 
PAMÁTCE ČESKOSLOVENSKÝM, NĚMECKÝM  A DALŠÍM ZAHRANIČNÍM ANTIFAŠISTŮM - OBĚTEM NACISMU A FAŠISMU.
 
              VLASTENECKÉ ORGANIZACE CHEBSKA  12. ZÁŘÍ  2015
 
            Přípravu památného kamene s pamětní deskou a úpravu prostranství v místě osazení památníku hodláme zabezpečit v úzké spolupráci s MěÚ v Chebu a sami vlastními silami a prostředky. Budeme si však vážit finančních darů kohokoliv z Vás, kdo s tímto vlasteneckým a protiválečným počinem souhlasíte. 
Číslo našeho účtu je: 1943830389/0800 - Česká spořitelna, variabilní symbol je 1945. Majitel účtu je KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ z.s. , Politických vězňů 9, 111 21  Praha 1 
 
STUDII PŘIPRAVOVANÉHO PAMÁTNÍKU PŘIKLÁDÁME
MEDIÁLNÍM PARTNEREM TÉTO VÝZNAMNÉ AKCE JE