PO STOPÁCH SKUTEČNÝCH HRDINŮ

02.09.2018 21:26

V dnešní divů plné popřevratové době, v níž se historická realita cíleně zaměňuje současným mainstreamem  za demoralizující prozápadní FALSUM, je především v hlavách našich dětí a mladé generace pěstován neskutečný zmatek a klam. K čemu všemu to pro jejich budoucnost povede (bezohlednost a sobeckost, egoismus, nenávist a závistivost, neznalost pojmu VLASTENECTVÍ, zaměnění významu INTERNACIONALISMU za národům nebezpečný GLOBALISMUS atd.)?

 

Rozumným a soudným čsl. občanům a skutečně vlasteneckým organizacím to v žádném případě není a nemůže být lhostejné. Vedle neskutečně přehřátých letních prázdninových dnů to byl jeden z hlavních důvodů, pro které jsem se jako otec, děda i praděda rozhodl k tomu, upustit v tyto horoucí dny od po řadu let organizované prázdninové pěší rodinné stopovačky po pěší trase 5-7 km dlouhé, lemované spoustou šipek, značek a dopisů s důležitými sděleními, podle kterých celé rodiny cvičily, překonávaly překážky, prokazovaly znalosti a soutěžily … Aby nakonec došly k cíli a po zásluze byly odměněny… Medaile z čokolády a sladkosti, jiné dárky a drobnosti, které byly vždy doplněním konečné grilovačky…

 

Jenže tentokrát jsme v ono parné sobotní odpoledne 18.8.2018 vyrazili rovnou na téměř 90 km trasu… PO STOPÁCH SKUTEČNÝCH HRDINŮ… Odlišnost tu přirozeně byla. Jelo se rodinnými automobily podle koordinátů GPS (dží-pí-es souřadnic), tedy bodů, kde se nacházely pro účastníky pátrací hry utajovaná překvapení.

 

 Už asi tušíte, o jakou tajnost v uvedených místech se pro děcka a rodiče jednalo…

 

ANO, JE TO TAK. Po zaparkování vozidel vždy přibližně 100 m od cíleného místa se vydaly děti a rodiče potřebným směrem a… Nalezená místa se správným GPS koordinátem byla u pomníků SKUTEČNÝCH HRDINŮ – PADLÝCH OCHRÁNCŮ STÁTNÍ HRANICE ČESKOSLOVENSKA. Zde byla samotnými dětmi, rodiči nebo i dědečkem pohraničníkem přečtena nalezená zpráva o tom, kdo že to zde z hrdinů a za jakých okolností položil svůj život při ochraně SH.

 

A tak se všichni společně u památníků dozvěděli to, o čem se ani děti a ani rodiče ve školách a v učebnicích dozvědět už nemohli o nstržm. Jaroslavu Kysilkovi na Paliči, o svob. Jozefu Ludasovi na Svatém Kříži, o des. Václavu Königsmarkovi a o řidiči autobusu plném studentů z gymnázia v Říčanech, kteří zahynuli na Pomezí… A na jednoduchý dotaz, zda to byli hrdinové nebo vrazi z hranice vždy zněla jasná odpověď. Proto také s úctou položili ti nejmladší za všechny rodinné "pátrače" květiny u jejich pomníčků, které jim dědeček vždy předal a poděkoval jim za jejich uznání, že pohraničníci byli vlastně hrdinové.

 

V téměř 40ti stupňovém vedru se však s politováním po více než 90ti minutovém pátrání všichni pátrači – Valentýnka (10), Tomáš (15), babička s dědou Horákovi, rodiče Hana a Ondra společně se svými manželskými protějšky Janou a Pavlem shodli na tom, že po vyčerpávajících dosavadních pátráních a velké únavě a žízni a … Prostě se tentokrát pátrání ukončí na Pomezí a přesuneme se k očekávanému občerstvení a vykoupání v naší krásné řece Ohři a báječné grilovačce v Tršnici na zahrádce. Zde dědeček péesák ještě jednou ocenil pátrací dispozice všech zúčastněných, zejména rodičů dětí a poděkoval všem předáním drobných pozorností mladým i starším, aby na dnešní den a pátrací akci PO STOPÁCH SKUTEČNÝCH HRDINŮ ZE STÁTNÍ HRANICE nikdo nezapomněl. A příště budeme pokračovat…

 

Byla to báječná sobota s báječnými lidmi, kteří vzpomněli společně na jedinečná hrdinství našich ochránců hranic a suverenity naší země a národa, které se nám dnes pod rouškou globalizace a kapitalizace v naší zemi nějak vytrácejí do ztracena.

 

Tak, pane Pösselte a vám podobní, co v jednom kuse rozeštváváte národ a toužíte po zrušení Benešových dekretů, dobře si pamatujte, že i my máme spousty německých přátel, kteří však na rozdíl od vás si dobře uvědomují a uznávají fakt, že pro většinu skutečných Čechů platí, že JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ, ZŮSTANE ČESKOU I CELÁ NAŠE VLAST. Jinak si to my vlastenecky cítící čeští a slovenští občané nedokážeme ani představit.

TEXT a FOTO: J. Horák

Z WEBU KČP