Pietního aktu se zúčastnili nejen přátelé z KČP, ale i historická čestná jednotka v doprovodu dětí...

08.10.2012 22:43

S úctou a poděkováním jsme v neděli 7.10.2012 ve 14 hodin přistoupili my všichni účastníci ke vzpomínkové pietní akci k uctění památky dozorce finanční stráže z Plesné Františka Karáska, který položil svůj život 30. září 1938 při obraně své čsl. vlasti před násilnými, drancujícími a expandujícími fašizujícími skupinami tzv.  "Henleinovy páté kolony" při následném zabírání čsl. území a vytvořením tzv. SUDET. 

Přítel Václav Jančo ve svém vystoupení přiblížil okolnosti, za kterých došlo v hrdinném střetu příslušníků čsl. finanční stráže s útočícími ozbrojenými hordami  henlajnovců k opakovanému smrtelnému postřelení dozorce Františka Karáska. My všichni přítomní  jsme tohoto dne  byli svědky nejen pietního položení květin k pomníku Františka Karáska, ale k uctění jeho památky bylo vystřeleno historickou čestnou vojenskou a pohraniční jednotkou také 5 čestných salv. 

Celý vydařený pietní akt jako by chtělo umocnit i krásné slunné podzimní počasí.

Děkujeme Ti Václave Jančo za vzorně připravenou a zabezpečenou akci a je velmi důležité, že se tento počin stává do budoucna jistou tradicí, na jejímž vzniku máš především Ty tu největší zásluhu.

S úctou k Františku Karáskovi i k Tobě my všichni přítomní...

 

Fotoalbum z pietní akce si prohlédni kliknutím na obrázek ZDE

Text, fotografie a grafická úprava: Jarda Horák