Památce zastřeleného pohraničníka se poklonili na Svatém Kříži i jeho bratr Zoltán Ludas se synem a se starostou rodných Tvrdošovců na Slovensku

19.01.2016 00:14
 
Sobotní dopoledne 17. ledna 2016 svou sněhovou pokrývkou připomínalo 21. leden 1981, kdy v časném ránu po 4. hodině volal civilní občan polním pojítkem z osady Dolní Pelhřimov na pohraniční rotu Svatý Kříž, že při své cestě do práce viděl postupovat neznámou osobu kolem rybníků směrem ke státní hranici...
Součástí okamžitých opatření bylo i vyslání 3 členné poplachové hlídky do hlášeného místa zjištění podezřelé osoby, kterou nebyl nikdo jiný, než vojenský sběh, který opustil ve strážní službě kasárny na okraji Chebu na tzv. Vízu s cílem ilegálně se za každou cenu dostat přes hranice. Vybaven samopalem s náboji postupoval po okraji sněhem zavátého pole nad osadou D. Pelhřimov, když uviděl přijíždějící vojenský UAZ, z něhož nedaleko něj vyskakovala poplachová hlídka s psovodem Jožkou Ludasem a s velitelem hlídky. Ze skrytu sledoval voj. sběh ve tmě dění u vozidla na poloosvětlené cestě asi 80 - 100 m od pohraničníků, kde si Jožka Ludas připravoval psa ke sledování po stopě, kterou zde vyhledával.

Ozbrojenému vojenskému sběhovi bylo jasné, že před pohraničníky má jen minimální náskok a neváhal proto vypálit několik mířených ran do místa, kde již postupoval psovod se psem od UAZu směrem k němu. Jeden z výstřelů byl pro Jožku smrtelný a jedna rána zasáhla a poranila psa. 
V beznaději na úspěch svého snažení utéci ilegálně přes zelenou hranici do Německé spolkové republiky si ozbrojený narušitel státní hranice posledním výstřelem do hlavy vzal život. S ním však po těžkém zranění při plnění úkolu k ochraně státní hranice své vlasti padl i náš pohraničník Jozef Ludas.


Po 35 letech od této tragické události si opět tak, jako každý rok, připomněli bývalí ochránci hranic a členové Klubu českého pohraničí z Chebska, z Karlovarska, Plané s řadou dalších občanů i hostů z Německa z Poseckého pohraničního batalionu tento příběh se smutným koncem u pomníku padlého svob. Jožky Ludase, in memoriam povýšeného a vyznamenaného medailí za statečnost. 
 
Po několika letech se opět našeho pietního aktu zúčastnili i jeho starší bratr Zoltán Ludas se svým synem Ing. Kristiánem Ludasem v doprovodu starosty obce Tvrdošovce Ing. Mariána Tótha a poslance Národní rady Slovenské republiky. Nejdříve dne 16.1.2016 byli byli přijati pan Zoltán Ludas a jeho syn za doprovodu představitelů místní organizace, okresní organizace a zástupce Národní rady KČP chebským místostarostou Ing. Pavlem Hojdou na chebské radnici.

Druhý den v sobotu v 11 hodin po nástupu čestné jednotky se zástavami a vlajkami k pomníku za zvuku Husitského chorálu vystoupili s krátkými projevy předseda chebské sekce OSH a člen Národní rady KČP přítel Štěpán Drapák, dále předseda místní org. KČP v Chebu Ing. Petr Novák, dále bývalý zástupce velitele svazku PS JUDr. Jiří Chmelarčík a přítel z německé delegace. Potom z rukou posledního velitele bPS v Chebu plk. Ing. Václava Vitoně převzal bratr padlého pohraničníka Zoltán Ludas medaili 1. st. KČP, za kterou pan Zoltán Ludas se slzami v očích a s hlubokým dojetím poděkoval a vyjádřil hlubokou úctu ke všem přítomným a poděkoval, že s takovou důstojností vzpomínáme na jeho nejmladšího bratra Jožku. 
Také z úst starosty obce Tvrdošovce byla vysoce oceněna vzorná péče o pomník jejich bývalého občana Jozefa Ludase a opakující se pravidelné vzpomínkové akce na jeho počest, jako hrdiny, a zmínil možnost pojmenovat po Jožkovi Ludasovi jednu z ulic v rodných Tvrdošovcích - tento návrh bude projednáván v jejich zastupitelstvu. Z rukou starosty pak byly předány pplk. Dr. Jaroslavu Horákovi, který byl úmrtí Jožky oznamovat rodičům v Tvrdošovcích, dárkové předměty z obce Tvrdošovce, které se stanou exponáty v síni tradic OSH KČP.
Po uctění památky Jozefa Ludase položením věnce a květin k jeho pomníku zazněla Večerka a Československá hymna. Po ukončení pietního aktu se přesunula většina přítomných k obědu do nedaleké restaurace v Hájích a před návratem bratra Jožky Zoltána Ludase a syna na Slovensko byla za účasti bývalého velitele roty mjr. PS Petra Maxima, bývalých funkcionářů praporu PS a bPS a kameramana ukázána místa, kde k tragické události zastřelení Jožky Ludase došlo a z poutního místa Svaté Anny byl slovenským přátelům ukázán kraj a místa, kde Jožka svého času plnil čestnou vlasteneckou povinnost při OSH. 
Před 15 hodinou jsme se rozloučili se Zoltánem Ludasem a jeho synem Ing. Kristiánem Ludasem a ti se vydali na zpáteční cestu na Slovensko.

 

FOTOSOUBOR ZDE


Z centrálních webových stránek KČP - KLIKNI ZDE


Text: Jarda Horák
Foto: Milan Paučo, Jaroslav Mühlberger