Okresní rada KČP v Chebu zasílá otevřený dopis

14.02.2012 00:13

 

Vážená paní

Miroslava Němcová

předsedkyně poslanecké sněmovny ČR

118 26 Praha 1, Sněmovní 4

 

Vážené paní poslankyně, páni poslanci,

vláda republiky schválila návrh zákona o navrácení majetku církvím a poslala do Poslanecké sněmovny  ke schválení. Tímto zákonem má být církvím  vydán jak velký finanční obnos tak i půda, lesy a další nemovitý majetek.

Z dosud zveřejněných informací plyne, že ani poslanci schvalujících stran přesně neví o jaký majetek jde, jeho jakýsi výčet  tají před opozicí a odmítají i jeho průkazné potvrzení, že jde o majetek církví zabavený po roce 1948.

Okresní rada Klubu českého pohraničí Ludovíta Svobody o.s. v Chebu Vám vyjadřuje svoji nespokojenost s podobnou praxí, ale zejména se samotným  záměrem majetek vydávat, když jej církev ve vlastnictví neměla , ale pouze jej spravovala.

Vláda zákon předložila do Poslanecké sněmovny  i  přesto, že je jí znám výsledek různých průzkumů, kdy více jak 70% občanů s tímto nesouhlasí. Vláda arogantně tento fakt přehlíží. Jako Klub českého pohraničí současně nesouhlasíme s vydáním  majetku v pohraničních oblastech, když je známo, že tento majetek byl majetkem německým a jako takový podléhá ústavním zákonům prezidenta republiky o zabavení německého majetku. Tento majetek je součástí  kompenzací  za škody způsobené republice  v době okupace  fašistickým Německem.  Proto jsme přesvědčeni, že vláda s tímto majetkem  nakládá neoprávněně  ke škodě republiky.  Především  církev římsko-katolická tlakem na vydání majetku a finanční kompenzace  současně sleduje cíl  získat v republice svou  ekonomickou sílu.  Jejím prostřednictvím pak bude uplatňovat  svůj vliv na dění ve státě.  Navíc ve státě, kde je podle posledního sčítání lidu  převážná většina občanů  nevěřících.

Vážené poslankyně a poslanci, vyslovujeme svůj protest  proti vydávání  zmiňovaného majetku v podobě jak je navrhováno a vyzýváme vás , aby jste vyslyšeli  většinový názor společnosti a návrh zákona zamítli. Jsme přesvědčeni, že je nutné s konečnou platností  stanovit personální záležitosti církví , tak aby počet duchovních vycházel  z potřeb věřících občanů.

Cheb  4.2.2012

Místo předseda OR KČP Cheb                                                                            Předseda OR KČP Cheb

               Ing. Petr Novák                                                                                             Josef Mizera  

Kontakt :  Josef Mizera, Nádražní 311, 351 34 Skalná