Navštívili jsme objekt Klubu vojenské historie HRANIČÁŘ na Rozvadově 30.11.2013

03.12.2013 19:40

Navštívili jsme objekt Klubu vojenské historie HRANIČÁŘ na Rozvadově. Opět jsme se ujistili o velké vůli a nadšení členů zdejšího klubu pod vedením Viktora Osičky a jejich pracovní nasazení při přípravě budoucího skutečného muzea Pohraniční stráže, nikoliv hanebné a zlehčující snahy břídilů při prezentaci tzv. muzeí ŽELEZNÉ OPONY. Společně přiložíme ruce k dílu a zajímavý a atraktivní objekt s názornými ukázkami skutečné náročné a odpovědné služby na státní hranici bude neznalým a zdemoralizovaným jedincům i přátelům a příznivcům ochránců hranic dobrou připomínkou a vzpomínkou na dobu poctivější, i když dobu rozdělení na dva světy - světového socialismu a světového imperialismu. Bylo moc důvodů hlídat státní hranici nejen v době studené války...