Mezinárodní protiválečná akce 3. a 4.10.2013 na Chebsku

03.10.2013 22:24

Ve 12,00 hodin dne 3.10.2013 přejela mezinárodní protiválečná kolona alegorických a doprovodných vozidel česko-

německou hranici v prostoru přechodu Selb-Aš. První zastavení se uskutečnilo u pomníku čsl. prezidenta Edvarda Beneše a

byly zde položeny květiny k uctění památky 2. čsl. prezidenta. Pak kolona musela čekat více než 2 hodiny na získání povolení k výjimce o přepravě osob na korbách alegorických vozů, což naše dopravní legislativa nepřipouští čeští policajti k tomu měli striktní pokyny nadřízených. Nešlo jim o nic jiného, než pod rouškou dodržování zákona zcela znemožnit další pokračování této protiválečné akce na našem území. Vysoce si vážíme osobní 

angažovanosti hejtmana karlovarského kraje PeaDr. Novotného, přítomného této vzpomínkové mezinárodní protiválečné

akci při osobním intervenování na potřebných institucích k vydání souhlasu k výjimce v naší legislativy a kolona se konečně

po dlouhém čekání vydala na další cestu Aší, Házlovem do Chebu. Kolona 6ti alegorických nákladních vozidel a 17

doprovodných osobních a dodávkových aut a zajišťovacího motocyklu s 84 členou posádkou, kterou tvořili převážně zástupci

německých protiválečných a  antifašistických hnutí, dále zástupci českých a polských pokrokových občanských uskupení,

projížděla městy a svými protiválečnými projevy a vzdáním pocty u pomníků v Hazlově připomínali, že se již nikdy nesmí

opakovat Mnichov 1938 a světový válečný konflikt. Proti těmto svět ohrožujícím nelidským společenským projevům

světového imperialismu se musí světová veřejnost nekompromisně bránit.

Takhle musela mírová kolona stát více než 2 hodiny po příjezdu do Aše kvůli zlovůli českých policajtů

Za mimořádně úspěšnou lze považovat setkání mírové kolony s občany a žáky v Dolním Žandově

Stejně tak  varovně a protiválečně vyzněla vystoupení členů mírové kolony a představitelů Klubu českého pohraničí Josefa Mizery a kandidáta do poslanecké sněmovny Ing. Pavla Hojdy před chebským nádražím, kteří při příležitosti 75. výročí hanebné mnichovské zrady na československém lidu a jeho zemi ze strany západních mocností zdůraznily potřebu nejen chránit světový mír, ale již nikdy nepřipustit podobnému aktu, jakým bylo dojednáno 29. září 1938 v Mnichově  zrůdné zaprodání československého pohraničního území - tzv. Sudet do německé državy.

Soubor:Bundesarchiv Bild 183-R69173, Münchener Abkommen, Staatschefs.jpg

 zleva: Neville Chamberlain za Velkou Británii, Édouard Daladier, zástupce Francie, Adolf Hitler za Nacistické NěmeckoBenito Mussolini za fašistickou Itálii

Děkujeme našim německým a polským přátelům za jejich protiválečnou iniciativu, děkujeme všem zúčastněným. Vážíme si všech projevů českých, a německých přátel a soudruhů, zvláště pak oceňujeme vysoce pozitivní reakci hejtmana kraje Karlovy Vary pana Novotného za  jeho zásadní podíl na rozjezdu této významné mezinárodní protiválečné události v našem kraji a tím i v celé ČSR na trase Aš - Cheb - Plzeň - Beroun - Praha. 

Za mír musíme všichni bojovat i v době, kdy relativně v našich zemích je klid a život bez války. Je na místě připomenout všem občanům, že je pro jejich život mnohem přijatelnější  TŘÍDNÍ BOJ MÍSTO SVĚTOVÉ VÁLKY.

Ve společném prohlášení českých pokrokových organizací k této protiválečné akci se v závěru zdůrazňuje, že

TŘÍDNÍ BOJ JE BOJEM ZA VAŠÍ PRÁCI, BOJEM ZA ŽIVOBYTÍ PRO VÁS A VAŠE DĚTI !

Fotogalerie z akce ZDE

Text a foto: RSDr. Jaroslav Horák

A takto reagoval na záměrně proti této mírové akci zaměřené jednání policie,

za nás všechny, předseda okresní rady KČP 

přítel Josef Mizera

Dopis šéfredaktoru Halo Novin

 

Přeji dobrý den, vážený soudruhu Kojzare.

 

                 Obracím se na Vás s žádostí, lépe snad řečeno s prosbou, aby jste věnovali větší pozornost v levicovém tisku o akci Spanilá jízda, uspořádané německými soudruhy, ve spolupráci s českým občanským sdružením KČP, dále s KSM a sdružením Vojáci proti válce.

                Haló noviny upoutávají tím, že jsou levicový deník, ale nepřesvědčuje mě to. Proč Vás prosím? Udivuje mě to, že k takové události, kterou pořádají přátelé soudruzi ze Spolkové republiky Německo, nevěnujete téměř žádnou pozornost. Jedná se o významnou mezinárodní protiválečnou akci k 75. výročí Mnichovské dohody. Malý článeček, který jste otiskli, je jen slabá odezva na to, co tito soudruzi udělali pro to, aby se tato velkolepá akce uskutečnila v jejich osobním volnu. Všichni, kteří jsme se zúčastnili průjezdu jejich konvoje naším krajem, jsme se shodli, že dělají práci za nás a pro nás Čechy. Soudruzi se potýkali a potýkají s problémy ani zdaleka ne proto, že jinak bezchybná rozsáhlá akce měla v organizačním zabezpečení dílčí rezervy. I přesto, KLOBOUK DOLŮ PŘED NIMI. To ale neznamená, že by se o to neměl blíže zajímat jediný celostátní levicový tisk v zemi a psát o této mimořádně pokrokově a levicově zaměřené události denně informace o jejím průběhu. Jsem si jist, že by si to zasloužilo dokonce titulní stránku našich Halo novin. Sám jsem se do této akce s přáteli zapojil a snažili jsme se maximálně být jim nápomocen a snížit možný výskyt překážek při jejich průjezdu alespoň v Karlovarském kraji. Je pravdou, že sebemenších organizačních nedotažeností okamžitě využily pravicové síly a prostřednictvím čs. Policie se snažili za každou cenu zmařit průběh této akce. V Chebu jim v tom byla nápomocna i německá policie. Rozhodně by  se o tom měli naši občané dozvědět minimálně tím, že o tom informuje náš levicový tisk. Už jen proto, že při řešení problému při jejich přejezdu ze SRN do Čech na hranicích v Aši byla přítomna jak německá policie, tak i česká a evidentně se snažila znemožnit další pokračování protiválečného konvoje naší republikou. Nejlépe by Vám o tom vypověděli právě soudruzi z Německa, jak to vidí oni, a proč tam byla německá policie? Problémů bylo a je mnohem více, ale o tom by Vám mohli poskytnout přesné informace jen oni.

V Aši byli aktéří mezinárodního mírového konvoje  zadržováni několik hodin zase českou policií. Přes veškerá předchozí jednání a písemná upozornění MV ČR, bylo dodatečně znovu nutné složitými telefonickými intervencemi získat povolení k pokračování v jízdě dál do Chebu a po celém Karlovarském kraji po vytýčené trase, aniž by museli osoby na alegorických vozech opouštět korby nákladních vozidel. Tím by totiž zásadně ztratil význam i poslání tento mírový akt. Nebylo pochyb, že šlo o politickou objednávku. Oceňuji, že k tomu, aby mohli naši němečtí přátelé pokračovat dále v cestě, tomu zásadním způsobem pomohl zde přítomný hejtman  Karlovarského kraje  PaedDr. Josef Novotný, který byl svědkem nehorázného přístupu naší policie k možnosti dalšího průjezdu konvoje krajem. Pan hejtman přijal naše pozvání na tuto akci velmi vstřícně a osobně položil květiny u památníku prezidenta Dr. Edvarda Beneše v Aši. Několika hodinové zdržení konvoje výrazně narušilo i následně připravené programy k uctění památek padlých antifašistů u jejich památníků v Hazlově a Chebu, kde byly shromážděny davy občanů a představitelů měst a čekali na příjezd mezinárodního konvoje.

V Chebu předvedla česká policie  další divadlo, kdy  zdržovala kolonu vozidel, jak jen mohla. Bylo nám sděleno, že policie dokonce převažovala dvě nákladní vozidla, zda nepřesahují povolenou tonáž, což od pouhého pohledu muselo být jasné, že tuto NEPŘEKRAČUJÍ. Ve dnech 7. - 8. 10. 2013 byl konvoj v Praze a toto Vám vše mohli potvrdit němečtí soudruzi i náš kandidát do PS ČR Ing. Pavel Hojda, který vše s námi viděl a prožíval. Určitě stojí za zmínku i to, že organizátoři mírové akce měli už první den problém s policií v Německu, kde museli čekat šest hodin na rozhodnutí soudu, aby mohli pokračovat dál v jízdě. Tento soud vyhráli. Doufám, že mou prosbu přijmete a zachováte se jako šéf levicového tisku Halo noviny.  Probíhá mi hlavou myšlenka, co by tomu řekl dnes novinář Julius Fučík, že se o takové akci v tisku KSČM tak zoufale málo informují naši levicově orientovaní občané i ti ostatní. Jsem si jist, že je nyní především na Vás, jak k této informaci přistoupí redakce našich Halo novin a o této akci a jí podobných  bude informovat české občany. Šance, informovat je, je jednou z významných možností, jak levicový deník  může znovu ukázat na protispolečenské snahy některých úředníků výkonné moci, kteří byli dosazeni do funkcí bývalou pravicovou vládou. Tím určitě můžete přispět dobré věci v předvolebním období. Zároveň jako jediný celostátní tisk nepokrytě připomenete, že nebezpečí je naší národní povinností nejen připomínat, ale především nedopustit opakování obdoby z  roku 1938 a vést tak účinný způsob boje proti jakýmkoliv projevům přípravy násilí a dalších válek na naší zemi. Akce byla především zaměřena proti válkám na celém světě.

      Jako předseda okresní rady KČP hodnotím zásah policie tak, že byla na politickou objednávku, o čemž mne ujistily cíleně vytvářené překážky policie při průjezdu mírové kolony na našem území. Přestože měli organizátoři dodatečně vystavené povolení z Krajského úřadu k projetí po vytýčené trase v Karlovarském kraji, jak sami uvedli v původním oznámení této akce, přesto jej policajti neakceptovali. Proto vidím zásahy policie jako politicky záměrná. Rovněž považuji za vhodné podotknout, že dnes mohu mluvit o tom, že se chovala policie  agresivně a to tím, že opravdu bránila přesunu „Spanilé mírové jízdy“ zdržováním a hledali záminky, jak narušit průběh manifestace.

     K porovnání uvádím, že obdobné zastrašování realizovala policie v 1994 uzavřením chebského náměstí a obstoupením manifestujících při uspořádání manifestace k Mnichovu kordony policie. Tehdy nastoupené  kordony policie svým nástupem zastrašili občany, kteří přišli akci podpořit. A  znovu se opakuji, že nyní zasáhla policie i přesto, že byl pohyb kolony po komunikacích Karlovarského kraje povolen. Pokud to  porovnám  s manifestací v roce 1994, tehdy policie proti účastníkům nezasáhla, ale nyní zasáhla do průběhu manifestace. Zarážející je ovšem i přítomnost německé policie na našem území při této akci na českém území. Dočkali jsme se tak nepochybně mezinárodní ostudy pro ČR. Proto doufám, že se o toto vše budete zajímat a určitě navážete i kontakt s německými i českými organizátory a ověříte si uvedené informace a budete o tom  českou veřejnost informovat. Nikdy jsem si nemyslel, že bude nutné prosit levicový tisk o to, aby se výrazněji věnoval levicovým akcím, jako byla právě tato akce.

        Děkuji Vám za pochopení, že mou prosbu vyslyšíte a považuji to,  co se dělo kolem mírové „Spanilé jízdy“ za závažné a velmi nebezpečné jak pro současnost, tak i do budoucna. Jde o útoky na demokratické principy práv a svobod občanů ČR.

 

 

S pozdravem  Josef Mizera