Máme povinnost zachovat paměť národa...

18.08.2014 10:27

Fotogalerie - KLIKNI NA OBRÁZEK

V sobotu a neděli se v Olomouci sešlo na svém jednání 319 delegátů IX. národního sněmu Klubu českého pohraničí (KČP). Za přítomnosti řady hostů z vlasteneckých a dalších levicově orientovaných organizací zhodnotili svou činnost v uplynulém období a schválili směry své činnosti pro nejbližší léta. Předsedou KČP byl zvolen opět Karel Janda.

 

»Klub českého pohraničí je velmi aktivní občanské sdružení, které má zájem spolupracovat s politickými stranami, jak je vidět na tomto sněmu, nejlépe ta spolupráce funguje s naší stranou,« řekl Haló novinám místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš. »Vzájemně si rozumíme, pokud jde o význam vlastenectví, i v zájmu o problematiku českého pohraničí, které je ekonomicky a sociálně slabší než zbytek republiky. V tom je třeba pomoci, aby v pohraničí český živel zůstal a do budoucna se rozvíjel.«

 

Československo zničila zrada

 

Karel Janda ve svém vystoupení mimo jiné připomněl, že bývalé Československo bylo státem s plnou ekonomickou a politickou suverenitou. 

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Text: Haló noviny

 

Foto: Jaroslav Horák