Krajský sněm KČP Karlovarského kraje 7.6.2014 v Sokolově

10.06.2014 19:12

Foto-reportáž - klikni na foto

V sobotní slunný den 7.6.2014 v 10 hodin byl Československou státní hymnou zahájen 6. krajský sněm KČP kraje Karlovy Vary. V důstojně připravené zasedací místnosti sekretariátu OV KSČ v Sokolově se sešlo z 38 zvolených delegátů celkem 8 z karlovarské okresní organizace, 2 ze Sokolovska a 22 delegátů z chebské okresní organizace, tedy 84 % účast. Dále se zúčastnili i hosté z Českého svazu bojovníků za svobodu Jan Munzi, z Českého svazu žen, poslanec Parlamentu ČR Jaroslav Borka, předseda NR KČP Karel Janda a další.
Dobré výsledky bilancovaného uplynulého období v činnosti krajské organizace jsou potvrzovány i trvalým růstem zájmu občanů o naši činnost a ze strany řady mladých mužů o přímé členství našich řadách. Je to přímý doklad měnících se pohledů našich občanů na mediálně a politicky dehonestovanou službu bývalých ochránců státní hranice polistopadovou mocenskou garniturou.
Čeká nás spousta společných úkolů v úsilí i nadále objasňovat našim občanům zhoubný vliv společenského systému kapitálu na ekonomickou sílu naší země, morální devastaci lidu, zásadní oslabování sociálních jistot národa, upadající úrovně školství a zdravotní péče, zaprodávání národních zájmů zájmům zahraničního kapitálů. Chceme svůj DOMOV - Demokracii, ale tu skutečně lidovou, Odpovědnost, Morálku, Odvahu a Vlastenectví v jednotě s internacionalismem - tak vyznívá společný zájem všech delegátů a účastněných krajského sněmu KČP kraje Karlovy Vary.

Text a foto: Jaroslav Horák