Jsme hrdi na své vlastenectví, které mnohým našim občanům pod tíhou honby za penězy začíná chybět...

08.10.2012 07:18

Okresní rada Klubu českého pohraničí (KČP) společně s chebskou a ašskou sekcí bývalých ochránců čsl. SH zorganizovaly důstojné vzpomínkové setkání členu KČP a sympatizujících občanů u příležitosti 20. výročí založení tohoto největšího občanského sdružení v ČR.

V sobotu 6.října 2012 jsme byli svědky skutečně přátelského a důstojného setkání bývalých čsl. pohraničníků 5. brigády Pohraniční stráže, přátel z řad představitelů pohraničního útvaru ze sousední bývalé NDR, řady rodinných příslušníků i příznivců našeho vlasteneckého občanského sdružení.

 

Po zahájení za zvuku čsl. státní hymny a přivítání všech přítomných a hostů přednesl úvodní slovo předseda Okrení rady KČP v Chebu přítel Josef MIZERA. Ve svém vystoupení připoměl historické podmínky vzniku o.s. KČP, zásluhy jeho zakladatelů a jejich vlasteneckého odkazu pro dnešní generace v neutěšeném prostředí současné ČR a její polistopadových lokajsky se chovajících vlád. Zvýraznil nezastupitelné místo KČP v boji za ochranu skutečných zájmů našeho lidu, za znovu oživování vlastenectví a národní hrdosti mezi našimi občany, zejména mládeží, za rozvoj přátelství a spolupráce s národy majících k československému národu přátelský a rovný, nepovýšenecký vztah, především pak v boji za udržení světového míru.

V následné diskusi vystoupilo 17 diskutujících se svými převážně pozdravnými projevy. Obsáhlejší projev s velmi zajímavými fakty přednesl předseda Národní rady KČP Ing. Karel Janda.  Ten v závěru oficiální části předal společně s předsedou OR KČP Josefem Mizerou odměny oceněným členům KČP za jejich přínos v činnosti občanského sdružení a za jejich historické místo při plnění čestných úkolů OSH.

Fotosoubor z tohoto setkání ZDE

Text a foto: Jaroslav Horák