Již 3. přátelské setkání německých a českých ochránců státních hranic v Possecku se vydařilo

14.04.2013 12:34

 

 

Přátelské a srdečné ovzduší v příjemném prostředí v pohraniční lokalitě německého Possecku bylo místem již 3. setkání  německých a českých pohraničníků a jejich přátel dne 13. dubna 2013.

Bylo to velmi milé setkání  s bývalými přáteli ve zbrani, s jejich rodinnými příslušníky a sympatizanty, které k sobě poutá nejen společné poslání při ochraně státních hranic a život v příhraničí obou zemí, ale v současné době i shodné pohledy na mnohé negativní společenské jevy postihující především život běžných občanů v obou zemích.

Přátelstvím prodchnutého setkání je rok od roku přítomno čím dál více účastníků, kteří  si mají  spolu nejen o čem povídat a na co vzpomínat,  společně si však vždy pochutnají na velmi chutně připraveném a v polních podmínkách podávaném občerstvení, tentokrát šlo o vynikající guláš s pěkným masem  a dobrým chlebem k přikousnutí. Rovněž atraktivní a zejména pro mládež zajímavá je i prohlídka zdejší historické bojové a ženijní techniky a velmi milá je  mazlivost a mírnost zdejšího MAXIPSA - jakéhosi "starouralského ovčáckého obřího mameluka". Velmi dobré náladě všech nahrávalo i tu a tam se objevující jarní sluníčko.

Děkujeme německým přátelům za jejich pohostinnost a přátelství, za příkladně připravené vzpomínkové setání s účastí významných osobností vojenského i občanského života a těšíme se na další setkání tentokrát u nás v Krásné u Aše dne 3.7.2013.

Fotosoubor z této akce - klikni ZDE

Deutch

 

Die 3. freundliches Treffen von deutschen und tschechischen Verteidiger der Staatsgrenzen in Posseck löste.

Freundliche und herzliche Atmosphäre in einer angenehmen Umgebung im Grenzgebiet eines deutschen Posseck war der 3. Platz Treffen der deutschen und tschechischen Grenzer und ihre Freunde 13 April 2013.

Es war sehr schön Treffen mit ehemaligen Freunden in den Armen, mit ihren Angehörigen und Sympathisanten, die zusammen nicht nur eine gemeinsame Mission, nationale Grenzen und Lebensbedingungen in den Grenzgebieten beider Länder zu schützen, sondern auch Gegenwart und identische Ansichten über viele negative soziale Phänomene, die hauptsächlich angezogen Leben der Bürger in beiden Ländern.

Freundschaft durchdrungen Sitzung anwesend ist jedes Jahr mehr und mehr Teilnehmer, die zusammen nicht nur darüber zu sprechen und etwas zu erinnern zusammen, aber immer sehr lecker zubereitet genießen und Feldbedingungen Snacks, diesmal war es ein köstlicher Eintopf mit Fleisch und schön gutes Brot zu přikousnutí. Auch attraktiv und interessant vor allem für junge Menschen ist eine Tour der lokalen historischen und Pioniere Ausrüstung und ist sehr lieb süß streicheln und Sanftheit lokalen Maxidog - eine Art "altesural Schäfer riesigen Mamelucken". Sehr gute Stimmung alle aufgezeichnet und gelegentlich aufstrebenden Frühlingssonne.

Vielen deutschen Freunden für ihre Gastfreundschaft und Freundschaft, für vorbildliche Festschrift vorbereiteten Treffen mit der Teilnahme von prominenten Persönlichkeiten sowohl militärische und zivile Leben und freuen uns auf Ihren Aufenthalt bei uns im schönen Asa am 3. Juli 2013.

Foto-Datei von der Veranstaltung - hier klicken