Dopis starostovi města Cheb

10.03.2013 18:13

 

Starosta města Chebu

RNDr. Pavel Vanoušek

Městský úřad Cheb 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 
350 20 Cheb

 

 

Přeji dobrý den,

dne 28. 2. 2013 jsem se zúčastnil zasedání chebského zastupitelstva. Pane starosto, na tomto zasedání chebské zastupitelstvo projednávalo žádost chebského Klubu Českého pohraničí v Chebu o pojmenování sadů pod bývalým pivovarem, po prezidentovi Československé republiky Dr. Edvardovi Benešovi. Velice mě pobouřilo Vaše vystoupení, které jsem jen ztěžka chápal z úst člověka zastávajícího funkci starosty.  Vámi řečeno jste předkládal zastupitelům návrh zamítnout tuto žádost KČP. Při složení rady města se skutečně nelze divit, že návrh občanů z Klubu českého pohraničí, majících úctu k vlastenectví, skutečně lidové demokracii, k odpovědnosti, k morálce, k odvaze, především však k pokrokovým tradicím, které osobnost prezidenta E. Beneše charakterizovaly, že rada města Chebu, vyznávající zřejmě jiné společenské a osobnostní hodnoty, náš návrh nedoporučila. Vaše pojetí demokracie je skutečně jen vaše, nikoliv občanské. Protože nám to současná divů plná „svoboda“ umožňuje, proto i já a se mnou mnoho dalších chebských občanů rezolutně odmítáme Váš postup starosty a Rady města Cheb k zamítnutí této žádosti, přestože jste si to demokraticky odhlasovali.

Tak, jak jste okomentoval a zdůvodnil nedoporučení městské rady k našemu návrhu na pojmenování jednoho z městských sadů po E. Benešovi zastupitelům města, vnímám spolu s mnoha dalšími občany jako podlé, stejně jako doporučení a schválení zastupitelstvem vztyčení Štaufského sloupu před Chebským hradem na počest Fridricha II. z rodu, který se po mnohá staletí podílel na likvidaci Slovanů v jejich historických domovech. Nakolik se to slučuje se soudným jednáním vás, jako čestných českých občanů, to nechť posoudí Chebané a všichni občané sami. My se za vás určitě velmi stydíme. Vy i zastupitelstvo jste tímto naznačili, že Chebané a Češi obecně bychom měli být pokorní a poslušní vůči Němcům. Přitom je nutné připustit, že Vaše vystoupení i za Radu je zavádějící, pokud předkládáte materiál se zkreslenými údaji, kdy uvádíte vědomě, že komise, která se touto záležitostí zabývala, nemohla rozhodnout, protože jich nebyla nadpoloviční většina z celkového počtu, což není to pravda. Jestli  někdo z rady města považoval žádost za provokaci, pak po posledním jednání zastupitelstva města lze za stejně provokativní a nepřijatelný považovat postup Váš a Rady města vůči chebským a ostatním občanům. O to více je mrzuté, že v tom zásadně negativní roli sehráli zastupitelé sociální demokracie. Je velkým štěstím, že naši občané začínají čím dál intenzivněji vnímat proradnost jednání mnohých volených zástupců za ČSSD, o čemž nakonec svědčí i výsledky posledních krajských voleb. A měl pravdu prezident Edvard Beneš, když v roce 1947 zdůrazňoval ve svém projevu k občanům: „Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „tak zvaní čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta T.G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.“
Je zřejmé, že jeho slova se naplňují díky Čechům vám podobných právě v dnešní době.

O jednání chebských zastupitelů se postupně budou dozvídat naši občané a určitě to pro mnohé bude memento a výzva zároveň. Buďte si jisti, že jednání chebského zastupitelstva a jeho rady bude nadále pozorně sledováno a chyby už nebudou tolerovány. Naše veřejnost se o nich bude bezprostředně dozvídat.

Přejeme Vám, pane starosto, i všem zastupitelům, abyste jich dělali co nejméně, protože jich bylo už dost. Doba vašeho beztrestného jednání určitě končí.

Na vědomí zasílám dopis všem chebským zastupitelům.

 

S pozdravem Josef Mizera