Dopis hejtmanovi kraje Karlovy Vary

11.01.2013 12:14

 

 

Vážený pane hejtmane!

Obracíme se na Vás jako levicoví voliči, kteří byli osloveni kandidátem na prezidenta ČR panem senátorem Dienstbierem. V této souvislosti velmi ostře vyslovujeme svojí nespokojenost a nesouhlas s dopisem, který Vám jménem chebského zastupitelstva zaslal starosta města pan Vanoušek. Jsme přesvědčeni, že usnesení a znění dopisu je v naprostém rozporu se zněním Listiny práv a svobod a v návaznosti pak i s Ústavou a zákony ČR. Vznesený požadavek chebského zastupitelstva nesměřuje proti neschopnosti vašeho náměstka Dr. Sloupa (nikdo jí zatím nemůže prokázat), ale proti jeho politickému přesvědčení, což je v rozporu se zmiňovanou Listinou. V širším smyslu a cíli pak směřuje proti všem zastupitelům za KSČM. Výsledky voleb nikdo z chebských zastupitelů nechce ctít, i když jsou výsledkem přání voličů.

Požadavek, byť nepřímo, přenáší odpovědnost za nedemokratický přístup na Vás jako hejtmana. Svým jednáním máte zakrýt neschopnost (nebo spíše úmysl)chebských zastupitelů za ČSSD čelit nátlaku ze strany pravicových stran a tak ČSSD i Vás dostat do úzkých. Takto vedený útok směřuje k cíli vypovězení krajské koaliční smlouvy mezi ČSSD a KSČM a k legalizaci „námluv“ ČSSD s pravicovými stranami, zejména ODS, jak to potvrzují vztahy v chebském zastupitelstvu. Je zajímavé, že tzv. protesty pocházejí hlavně ze škol, kde pracují někteří zastupitelé.

Vážený pane hejtmane, ze shora uvedeného zcela jednoznačně vyvozujeme závěr, že celá akce směřuje proti demokratickým principům jako základům společnosti. Je bohužel smutné, že za dodržování Listiny více bojuje tzv. “nedemokratická strana“ než ty tzv. “demokratické“.

Žádáme Vás, abyste takovou praxi ve své činnosti i činnosti krajského zastupitelstva zásadně odmítl a zastupitelstvo vedl i nadále v demokratickém duchu. Vyjadřujeme současně přesvědčení, že zmiňované snahy jsou v příkrém rozporu se žádostí pana senátora Dienstbiera o volební podporu na funkci prezidenta ze strany levicových voličů.

 

V Chebu 5. ledna 2013

 

PS: S tímto stanoviskem vyjádřila odsouhlas drtivá většina skutečně demokraticky smýšlejících levicových voličů našeho kraje.

 

Grafická úprava: Jarda H.