Zemřel náš kolega a přítel pplk. PS v.v. Jaroslav Urbánek

10.09.2018 11:50

10. září 2018 zemřel po dlouhé těžké nemoci náš přítel a kolega - ochránce státní hranice ČSSR

podplukovník Pohraniční stráže v.v. Jaroslav Urbánek.

Jako bývalý důstojník prošel u Chebské brigády PS řadou služebních funkcí, takže na něj vzpomenou bývalí pohraničníci z roty PS Pomezí, Dubina, a kolegové z chebského praporu a další. Dobrosrdečný, přátelský, ale náročný na poctivost v tom, co dělal a co vyžadoval i od svých pohraničníků,

to byl náš Jarda. Nejdražší mu vždy byla jeho rodina.

My všichni, Jaroslave, na Tebe nezapomeneme.

Manželko Maruško a rodinní pozůstalí,

přijměte od nás z Klubu českého pohraničí projev nejhlubší soustrasti a soucítění nad úmrtím našeho Jaroslava.

 

JH