Dnes 15.9.2018 v ranních hodinách zesnul náš přítel a kolega pplk. PS v.v. Rudolf Vaněk

15.09.2018 22:11

Rudolf Vaněk

Vážení přátelé,

dnes 15.9.2018 v brzkých ranních hodinách skonal ve věku 90 let spoluzakládající člen KČP na Chebsku, velký bojovník za objektivní výklad historie a ještě větší vlastenec, náš přítel - dlouholetý pohraničník 

pplk. PS v.v. Rudolf VANĚK.

Že to byl skutečně svou upřímnou a přátelskou povahou, vlasteneckou a internacionální duší velký bojovník, o tom svědčí mj. i jeden z mnoha jeho článků v našem HRANIČÁŘI.

S ÚCTOU K TOBĚ, RUDOLFE, A ČEST TVÉ VĚČNÉ PAMÁTCE


 

Text a grafic. úprava: JH