Byla to báječná akce plánských ochránců SH - XV. CELOSTÁTNÍ SRAZ VETERÁNŮ 12. brigády PS Julia Fučíka

31.08.2014 17:46

Za účasti nejen bývalých ochránců hranic z řad bývalých příslušníků 12. bPS, ale i příslušníků dalších pohraničních brigád v bývalé ČSSR, společně s ochránci SH bývalé NDR, s příslušníky Veřejné bezpečnosti a Hasičského záchranného sboru, s příznivci KČP z řad občanů, politických představitelů jsme se sešli při krásném slunném dni v bezvadně připraveném prostředí kulturního domu v Chodové Plané.

Vynikající organizace průběhu tohoto setkání byla umocněna i dudáckou muzikou a hudbou členů bývalé Pohraniční stráže. Ocenění hodná byla jízda kolony 18ti historických vozidel bezpečnostních sborů a PS po trase Chodová Planá - Trstěnice - Zadní Chodov, kde jsme uctili památku padlého pohraničníka svob. Kukly při střetnutí s ozbrojeným narušitelem SH - Planá u M. Lázní, kde jsme projížděli celým městem a navštívili jsme nádvoří bývalého velitelství Plánské brigády na Plánském zámku (řádně zdevastovaném) - a zpět do Chodové Plané.

Za vzornou přípravu a zdárný průběh této vydařené společensko-politické akce je vhodné vyjádřit poděkování a uznání celému organizačnímu týmu a příslušníkům rodin pod vedením předsedy KČP Plánska a Tachovska kpt. PS Mgr.et Mgr. Standovi Kvasničkovi.

Děkujeme Vám všem, přátelé z Plané. Budeme rádi vzpomínat a ještě raději se vracet...

Za účastníky

Jarda Horák

FOTOSOUBOR ZDE

 

Fotosoubor a text: Jaroslav Horák