Návštěva v Possecku u německých přátel se vydařila

02.03.2013 21:24

 

Přátelské a srdečné ovzduší v příjemném prostředí v pohraniční lokalitě německého Possecku bylo místem již 3. setkání  německých a českých pohraničníků a jejich přátel dne 13. dubna 2013.

Bylo to velmi milé setkání  s bývalými přáteli ve zbrani, s jejich rodinnými příslušníky a sympatizanty, které k sobě poutá nejen společné poslání při ochraně státních hranic a život v příhraničí obou zemí, ale i v současné době i shodné pohledy na mnohé negativní společenské jevy postihující především život běžných občanů v obou zemích.

Přátelstvím prodchnutého setkání je rok od roku přítomno čim dál více účastníků, kteří  si mají  spolu nejen o čem povídat a na co vzpomínat,  společně si však vždy pochutnají na velmi chutně připraveném a v polních podmínkách podávaném občerstvení, tentokrát šlo o vynikající guláš s pěkným masem  a dobrým chlebem k přikousnutí. Rovněž atraktivní a zejména pro mládež zajímavá je i prohlídka zdejší historické bojové a ženijní techniky a velmi milá je  mazlivost a mírnost zdejšího MAXIPSA - jakéhosi "starouralského ovčáckého obřího mameluka". Velmi dobré náladě všech nahrávalo i tu a tam se objevující jarní sluníčko.

Děkujeme německým přátelům za jejich pohostinnost a přátelství, za příkladně připravené vzpomínkové setání s účastí významných osobností vojenského i občanského života a těšíme se na další setkání tentokrát u nás v Krásné u Aše dne 3.7.2013.