7. KRAJSKÝ SNĚM KČP KRAJE KARLOVY VARY V SOKOLOVĚ 14.4.2018

16.04.2018 18:27

Jednání krajského sněmu KČP Karlovarského kraje se uskutečnilo v sobotu 14.4.2018 v prostorách Sokolovského OV KSČM za účasti 100% delegátů (35). Mezi hosty, kteří přijali pozvání, byli jak přátelé z vedení Národní rady KČP v čele s předsedou Rudolfem Peltánem, dále europoslanec Jaromír Kohlíček, dalšími hosty byli představitelé krajských a okresních orgánů Levicového svazu žen, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, KSČM a KČP ze Středočeského kraje.
Po přivítání a zahájení českou a slovenskou hymnou byla přítomnými uctěna památka přátel z Karlovarského kraje a jeho jednotlivých okresů, kteří již nejsou mezi námi.


Následně přítel Horák předložil hodnotící dokument z činnosti krajské organizace a o hlavních směrech práce v nastávajícím období s důrazem na organizaci a podíl na akcích ke 100. výročí vzniku samostatného Československa po rozpadu Rakousko-Uherského mocnářství a dalších vzpomínkových událostech. Stěžejní pozornost nadále zůstane věnována všemi členy celokrajské organizace KČP práce mezi veřejností s důrazem na mladou generaci při objasňování zhoubných výkladů historie našich národů a překrucování objektivní pravdy. Tím také neustane naše úsilí eliminovat z života českého a slovenského lidu negativní vlivy působícího Sudetoněmeckého ladsmanšaftu a jeho tlak na zrušení Benešových dekretů a zneuznání platné zákonnosti Postupimské konference ve vztahu k poválečnému vysídlení Němců. Úlohy a poslání členů našich organizací zůstává podstatně širší a budou si vyžadovat soudnost, zdravý rozum i srdce všech vlastenců - členů KČP a jejich příznivců. 
V této souvislosti byly vytčeny i konkrétní hlavní cíle pro zvýšení účinnosti společného působení na naši veřejnost v dalším období.

Předáním ocenění Národní rady z rukou jejího předsedy řadě aktivních přátel z místních organizací KČP v kraji pokračovalo jednání sněmu. Bylo tak vyjádřeno poděkování za jejich projevy vlastenectví a příkladnou vlasteneckou práci pro naši zemi, naši veřejnost a pro KČP.

Protože se krajský sněm konal v den, kdy došlo v brzkých ranních hodinách k pirátskému raketovému napadení Sýrie ze strany USA, Franci a Velké Británie, byl tento teroristický útok všemi přítomnými jednoznačně odsouzen jako projev velmocenské zlovůle USA a spojenců v NATO vůči suverénnímu mírumilovnému státu, hájící svou svébytnost před násilnými islamistickými hordami, které vedou za podpory USA nezákonný boj proti legálně zvolené syrské vládě prezidenta Assada. Společné odsouzení tohoto bezprecedentního násilného aktu vůči Sýrii se stalo součástí PROVOLÁNÍ účastníků krajského sněmu KČP kraje Karlovy Vary. I tohoto, pro ohrožení světového míru závažného teroristického aktu, se dotýkaly mj. některé diskusní příspěvky.
Po závěrečném Husitském chorálu bylo jednání krajského sněmu ukončeno.


FOTOSOUBOR Jar. MÜHLBERGERA

Za přípravu a zdárný průběh sněmu si zaslouží uznání a poděkování Václav Jančo, Štěpán Drapák a Oleg Kalaš a všichni ti členové, kteří zpracovávali potřebnou dokumentaci pro jednání sněmu.

 

FOTOSOUBOR ZDE

Text a graf. úprava: Jaroslav Horák 
Foto: Jaroslav Mühlberger, Jindřich Havlíček, Jaroslav Horák