6.7.2013 - V Krásné u Aše se opět sešli na slavnostním shromáždění ochránci hranic a jejich příznivci...

06.07.2013 20:59

U příležitosti 2. výročí odhalení památníku všem ochráncům československé hranice se konalo 6. července 2013 slavnostní shromáždění příslušníků 5. chebské  brigády PS, SNB, VMV, jejich pomocníků a rodinných příslušníků i přátel a příznivců.

Dobře připravené tradiční setkání se opět konalo v restauraci Sokolovna v nejzápadnější obci ČR v Krásné u Aše a přítomno bylo  více než 150 účastníků včetně hostů - pohraničníků z bývalé NDR s manželkami a přátel ze Slovenska.

 

Otevření slavnostního shromáždění začalo Československou hymnou a po přivítacím zahájení pokračoval v hlavním projevu přeseda Ašské pohraniční sekce KČP přítel mjr. PS v.v.  Václav VESELÝ. Po minutě ticha na památku nedávno zesnulých členů KČP byly mj. velmi působivé zejména citované pozdravné dopisy bývalých pohraničníků a jejich vzpomínky na aktivní službu i pozitivní písemné odezvy dalších nepřítomných pohraničníků a občanů na činnost KČP a příkladné aktivity ašské sekce, za níž projevovali uznání a poděkování.

Vysoce pozitivně a s hrdostí bývalého pohraničníka z ašského regionu vyzvedl příkladnou činnost členů ašské pohraniční sekce KČP v následném vystoupení i místopředseda Národní rady KČP plk. v.v. RSDr. Milan Richter, CSc. Předal pozdrav našemu setkání od gen. Šádka a předsedy NR KČP Ing. Karla Jandy. V návaznosti na současný tristní stav v české společnosti zároveň vyzval ke společnému podílu na provedení analýzy a zdokumentování toho, co se v naší zemi podařilo dosáhnout do roku 1989 a pak od r. 1989 do současnosti. Bezpochyb to bude mementem pro české a slovenské občany a konkrétním vodítkem, kam se dál orientovat. Připoměl úsilí a snahy mnohých českých politiků o podlézání Němcům, o čemž mj. svědčí nejen otevírání a uctívání hřbitovů padlým okupačním německým vojákům na českém území, ale i zakládání různých antivlasteneckých organizací u nás. Tak daleko, kromě celospolečenské krize, dovedly polistopadové české vlády naši zemi a její národ.

Zdůraznil, že KČP je v těchto podmínkách jednou z nejvýznamnějších celospolečenských občanských a vlasteneckých organizací, která se výrazně podílela na znemožnění zvolení cizáckého Schwarzenbergera prezidentem naší země. V závěru svého vystoupení připoměl nezbytnost šířit fakta o cílech a posláních KČP především mezi mladou generací, odhalovat jim pravou tvář kapitalismu a k tomu intenzivněji využívat i Hraničáře jako hlavní tiskoviny KČP. Neustále je třeba mít na paměti, že "...Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast.

Za příkladnou aktivní práci v rámci jednotlivých sekcí, v okresní a krajské radě pak byli oceněni desítky členů čestnými uznáními, plaketami a medailemi KČP.

V následných vystoupeních ocenil trvající přátelství a spolupráci českých a německých pohraničníků důstoník PS NDR v.v. přítel Kaisser z útvaru v Possecku a spolu s Wolfgangem Redelem předali pak pamětní dárky  předsedovi ašské sekce Václavu Veselému a místopředsedovi NR KČP Milanovi Richterovi.

Rovněž přítomní mladí komunisté pozdravili ústy svého zástupce slavnostní shromáždění. Oficiální část byla zakončena Husitským Chorálem za slavnostního defilé zástav jednotlivých sekcí KČP a položením květin k památníku všech ochránců hranic Československé republiky.

Dobré jídlo a pití s příjemnou reprodukovanou i živou hudbou doplňovaly následující přátelské rozhovory a vzpomínání přítomných ochránců hranic a jejich přátel.

Fotogalerie ze setkání - KLIKNI ZDE

Text a grafická úprava: JH

Autor fotogalerie:Petr Štingr