25.10.2014 - Přátelské setkání bývalých ochránců hranic NDR a ČSSR a PLR v Bestensee u Berlína

27.10.2014 11:17

SETKÁNÍ PŘÁTELSTVÍ

Dar československých pohraničníků ze sekce OSH KČP Aš arm. gelerálu Heinz Keßlerovi - bývalému ministru národní obrany NDR

V poměrně chladném sobotním ránu členové ašské sekce OSH KČP Pavel Duchan, Pavel Vacho, Štěpán Drapák a Jarda Horák v 05,00 hodin nasedli do teple vyhřátého SUV Ralfa Geigenmüllera, aby společně vyrazili na berlínské setkání bývalých ochránců SH NDR a nespravedlivě stíhaných příslušníků ozbrojených sil a státních zaměstnanců bývalé NDR v předměstské části Berlína BESTENSEE. Cestou jsme se spojili s přáteli Wolfgangem Rödelem a Ulrichem Vogelem a společně s dalším německým kolegou jsme přesedli do pohodlných dvou vozidel značky Mercedes a Peugeot a vyrazili na 3 hodinovou cestu do Bestensee u Berlína.

Zde v rozlehlém sportovním areálu LANDKOST - ARÉNY jsme se krátce před 9 hodinou pozdravili s řadou dalších německých přátel i s českou výpravou z Národní rady KČP, vedenou vedenou jejím místopředsedou plk. RSDr. Milanem Richterem,CSc.

Na zahájení v 9,30 hodin byli všichni přítomni přivítáni, včetně hostů z ČR a Polska, následně přednesl hlavní mírový a protiimperialistický projev profesor Anton Latzo. Za československé pohraničníky přednesl pozdrav a poděkování za rozvíjející se přátelství mezi KČP a německými soudruhy pohraničníky a členy GRH (společenství na pomoc a ochranu nespravedlivě stíhaných) místopředseda NR KČP Milan Richter. Ve svém vystoupení zmínil i uskutečněnou pietu a uctění památky položením květin u památníku padlých v 2. světové válce v Berlíně. Zároveň z pověření předsednictva NR KČP předal medaile přátelství II. stupně KČP dvěma německým kolegům.

O přestávce pak byly předány další symbolické dary KČP - vlaječky KČP dalším německým aktivistům Wolfgangovi Rödelovi, Ralfu Geigenmüllerovi, Ulrichovi Vogelovi, Werneru Wagnerovi, manželům Kathertovým, plukovníkům Schatzovi a Schliewovi, pplk. Egonu Hammerschmidtovi a řadě dalších.

Přátelské ovzduší, srdečnost, dobrá nálada a dobré občerstvení umocňovalo důstojný průběh této významné události. Při ní se setkal i nejmladší účastník této akce náš Pavel Vacho s jedním z nejváženějších nejstarších hostů armádním generálem Hainz Kesslerem - bývalý ministr národní obrany NDR. A právě jemu předal i Jarda Horák symbolický dar přátelství československých pohraničníků a pohraničníků NDR - PŘÁTELSKÉ SPOJENÍ RUKOU - skleněný symbol.

S dobrými pocity i zážitky jsme se rozloučili před 15 hodinou a rozjeli se zpět domů.

Fotosoubor - klikni na foto

Náš Pavlík Vacho(17) s bývalým ministrem národní obrany NDR arm. generálem Heinz Keßlerem (94)

A tady si klikněte na krásná videa od Pavla Duchana

DEUTSCH

25. Oktober 2014 - Ein freundliches Treffen ehemaliger Verteidiger der Grenzen der DDR und der Tschechoslowakei und PLR in Bestensee in Berlin 
 
  Die relativ kühlen Samstagmorgen Mitglieder Abschnitt OSH CSC Paul Duchan, Pavel Vacha, Stephen Grab and Jarda Horák in 05.00 Stunden stieg in einen beheizten warmen SUV Ralf Geigenmüllera zusammen auf dem Berliner Treffen der ehemaligen DDR Verteidiger SH dargelegt und ungerecht verfolgt Mitglieder der Streitkräfte und Staatsbedienstete der ehemaligen DDR in Berlin Vorort von Bestensee. Auf dem Weg dorthin haben wir in Kontakt mit Freunden und Rodel Wolfgang Ulrich Vogel bekam und zusammen mit einem anderen deutschen Kollegen, über zogen wir in ein komfortables Zwei von Mercedes und Peugeot und ging auf eine 3-stündige Fahrt nach Berlin Bestensee. 
 
Hier in der weitläufigen Sportanlage LANDKOST - ARENA kurz wir vor 9 Uhr mit einer Reihe von anderen deutschen Freunden mit tschechischen Expedition der Nationalrat der Securities Commission begrüßte, indem durch seine Vize Col führte geführt. RSDr. Milan Richter, PhD. 
 
Zu Beginn in 9,30 Stunden wurden begrüßt alle Anwesenden, darunter Gäste aus der Tschechischen Republik und Polen, machte dann einen großen Frieden und antiimperialistischen Sprachprofessor Anton Latz. Für die tschechoslowakischen Grenzsoldaten gab einen Gruß und danke für die Entwicklung der Freundschaft zwischen CSC und deutschen Genossen Grenzsoldaten und Mitglieder der GRH (Gemeinschaftshilfe und zum Schutz der Unrecht Verfolgten) Vize NR CSC Milan Richter. In seiner Rede erwähnte er auch durchgeführt Frömmigkeit und Ehre Niederlegung von Blumen am Denkmal für die im Ersten Weltkrieg 2 in Berlin gefallen. Zugleich die Autorität des Präsidiums NR CSC gab Medaillen Freundschaft II. Grad CSC die beiden deutschen Kollegen. 
 
CSC Fahnen einem anderen deutschen Aktivisten Wolfgang Rodel, Ralf Geigenmüllerovi, Ulrich Vogel, Werner Wagner, Ehemänner Kathertovým, Obersten Schatz und Schliewovi, Oberst - In der Pause wurden dann auf andere symbolische Geschenke CSC weitergeleitet. Egon Hammerschmidt und viele andere. 
 
Freundliche Atmosphäre, Wärme, gute Laune und gutes Essen wurde würdige Verlauf dieser wichtigen Veranstaltung vergrößert. Wenn es traf die jüngste Teilnehmerin dieser Veranstaltung unsere Pavel Vacha mit einer der Ehrengäste ältesten Armeegeneral Hainz Kessler - ehemaliger Minister für Nationale Verteidigung der DDR. Und es gab ihm und Jarda Horák symbolische Geschenk der Freundschaft tschechoslowakischen Grenzschutz und Grenzsoldaten der DDR - GET CONNECTED HANDS - Glassymbol . 
 
Mit guten Gefühle und Erfahrungen, 15 Uhr trennten wir uns und fuhren wieder nach Hause. relativ kühlen Samstagmorgen Mitglieder Abschnitt OSH CSC Duchan Pavel, Pavel Vacha, Stephen Grab and Jarda Horak um 05.00 Uhr geriet in einen beheizten warmen SUV Ralf Geigenmüllera gemeinsam ging zum Berliner Treffen der ehemaligen DDR Verteidiger SH und unfair verfolgt die Angehörigen der Streitkräfte und Staatsbedienstete der ehemaligen DDR in Berlin Vorort von Bestensee. Auf dem Weg dorthin haben wir in Kontakt mit Freunden und Rodel Wolfgang Ulrich Vogel bekam und zusammen mit einem anderen deutschen Kollegen, über zogen wir in ein komfortables Zwei von Mercedes und Peugeot und ging auf eine 3-stündige Fahrt nach Berlin Bestensee. 
 
Hier in der weitläufigen Sportanlage LANDKOST - ARENA kurz wir vor 9 Uhr mit einer Reihe von anderen deutschen Freunden mit tschechischen Expedition der Nationalrat der Securities Commission begrüßte, indem durch seine Vize Col führte geführt. RSDr. Milan Richter, PhD. 
 
Zu Beginn in 9,30 Stunden wurden begrüßt alle Anwesenden, darunter Gäste aus der Tschechischen Republik und Polen, machte dann einen großen Frieden und antiimperialistischen Sprachprofessor Anton Latz. Für die tschechoslowakischen Grenzsoldaten gab einen Gruß und danke für die Entwicklung der Freundschaft zwischen CSC und deutschen Genossen Grenzsoldaten und Mitglieder der GRH (Gemeinschaftshilfe und zum Schutz der Unrecht Verfolgten) Vize NR CSC Milan Richter. In seiner Rede erwähnte er auch durchgeführt Frömmigkeit und Ehre Niederlegung von Blumen am Denkmal für die im Ersten Weltkrieg 2 in Berlin gefallen. Zugleich die Autorität des Präsidiums NR CSC gab Medaillen Freundschaft II. Grad CSC die beiden deutschen Kollegen. 
 
CSC Fahnen einem anderen deutschen Aktivisten Wolfgang Rodel, Ralf Geigenmüllerovi, Ulrich Vogel, Werner Wagner, Ehemänner Kathertovým, Obersten Schatz und Schliewovi, Oberst - In der Pause wurden dann auf andere symbolische Geschenke CSC weitergeleitet. Egon Hammerschmidt und viele andere. 
 
Freundliche Atmosphäre, Wärme, gute Laune und gutes Essen wurde würdige Verlauf dieser wichtigen Veranstaltung vergrößert. Wenn es traf die jüngste Teilnehmerin dieser Veranstaltung unsere Pavel Vacha mit einer der Ehrengäste ältesten Armeegeneral Hainz Kessler - ehemaliger Minister für Nationale Verteidigung der DDR. Und es gab ihm und Jarda Horák symbolische Geschenk der Freundschaft tschechoslowakischen Grenzschutz und Grenzsoldaten der DDR - GET CONNECTED HANDS - Glassymbol . 
 
Mit guten Gefühle und Erfahrungen, 15 Uhr trennten wir uns und fuhren wieder nach Hause.

Text: Jarda Horák

Foto: Jarda Horák, Wolfgang Rödel, Pavel Duchan, Egon Hammerschmidt