14.7.2018 v Krásné u Aše bylo vzpomínkově a internacionálně krásně...

24.07.2018 11:18

ANO, v Krásné to bylo toho dne skutečně krásné...
 

150 účastněných přátel, mezi kterými bylo 28 bývalých kolegů pohraničníků a jejich manželek z NDR, další 3 z našich přátel byli z ruské strany, přijeli však mnozí další z kolegů od jiných krajských a místních organizací KČP v republice, včetně zástupců NR KČP.

Po tradičním zahájení Československou hymnou a přivítání všech zúčastněných Štěpánem Drapákem, včetně europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka, byla uctěna památka již zemřelých členů KČP minutou ticha. V úvodním vystoupení Jarda Horák uvedl hlavní příčinu současného napětí ve světě, jímž je především nerovnoměrný ekonomický a politický vývoj kapitalistických zemí. Je to zákonitý jev uvnitř podstaty uvedeného zřízení a v projevech politiky kapitalistických zemí. Důsledky nerovnoměrnosti se nyní výrazně promítají do celé mezinárodní sféry. 

Klub českého pohraničí při plnění závěrů národního sněmu se dívá reálně na dění kolem sebe. Uvědomujeme si postavení ČR v Evropě a ve světě. Česká republika je místem, kde se budou výrazněji než dříve, střetávat a potkávat klíčové strategické zájmy hlavních velmocí. My v KČP odmítáme nekonečné omluvy, nelze přihlížet k hrubému falšování a přepisování dějin. Odmítáme teze z Německa, které přebírají někteří jednotlivci či skupiny našich politiků o tom, že „máme společné dějiny“. Odmítáme přijímat politiku nadhodnocování dvoustranných vztahů mezi Německem a Českou republikou, jak zaznívá z úst některých našich politiků. U nás i v Německu pokračuje přepisování dějin, zvláště z období před druhou světovou válkou, z průběhu a výsledků této války. To je pro nás v KČP nepřijatelné a odsuzujeme to. Naším vlasteneckým úkolem zůstává na předním místě ochrana a obrana českých národních zájmů. Usnesení Parlamentu ČR z roku 2OO2 je dlouhodobě zaměřeno na obranu československých ústavních dekretů z poválečného období. Je to povinností nás všech. 

V následné zdravici vystoupil Ing. Jaromír Kohlíček a dále za německou delegaci paní Baumgarten, vdova po veliteli pohraničních vojsk NDR Klaus-Dieter Baumgartenovi. U této příležitosti zároveň bylo poděkováno německým přátelům za předání pamětní lahve piva MARX z pivovaru v bývalém Karl-Marx Stadtu (nyní Chemnitz) každému účastníkovi našeho setkání u příležitosti letošního 200. výročí narození Karla Marxe.
Za ruské přátele vystoupil Oleg Orlov - prezident Klubu sponzorů Společenství nezávislých států Ruské federace, který zároveň předal věcný dar - čepici ruských pohraničních námořníků našemu Antonínu Juříčkovi - bývalému veliteli roty PS Trojmezí, která měla, jako nejzápadnější rPS bývalých zemí Varšavské smlouvy, dlouhá léta přátelské vazby s pohraničníky z nejvýchodnějšího ostrova Ruské federace RATMANOVO. Rovněž bylo využito slavnostní atmosféry chomutovskými pejskaři kpt. Josefem Prášilem a Ing. Michaelou Šultovou, aby předali dárkový koš bývalému veliteli Chovné stanice sl. psů na Žďáru u Aše mjr. PS Ladislavu Zvolánkovi u příležitosti jeho letošních 85. narozenin.

Při společném následném uctění památky u pomníku všech ochránců čsl. hranic od r. 1918 do r. 1992 krátce vystoupili plk. Milan Richter - zakladatel sekce OSH KČP a Adéla Valentová - místopředsedkyně NR KČP. Byla zároveň předána ocenění KČP některým našim členům.

Po dobrém obědě byla otevřena diskuse a následovalo předání vzájemné předání pamětních darů od našich členů KČP ruským a německým přátelům (symbolické talíře) a od německých přátel byly přijaty rovněž drobné dary.

K příjemné atmosféře v závěru volné besedy a zábavy přispělo hudební duo z Plesné svými příjemnými skladbami a písněmi, při kterých si někteří z účastníků i zatančili.

Bylo to opět vydařené setkání členů KČP a bývalých ochránců SH z chebské brigády PS.

Poděkování a čest si zaslouží hraničtí a ašští organizátoři předsedy Milana Paučo.

 

VIDEO OD PAVLA DUCHANA

FOTOSOUBOR ZDE
Text: JH
Foto: Pavel Duchan, Egon Hammerschmidt, Zdeněk Dragoun, Jarda Horák