12. dubna 2014 jsme navštívili setkání německých ochránců hranic v Neustadtu

29.04.2014 18:40
Dne 12. dubna 2014 se zúčastnila delegace našeho KČP Aš přátelského setkání s bývalými příslušníky pohraniční ochrany NDR zejména z Grenzkompanie Posseck,  jejich součinnostními partnery a přáteli. Tento rok se setkání konalo na bývalé vojenské základně armády NDR ve městě Neustadt. Jedná se již o čtvrté jejich setkání a naši čtvrtou návštěvu. Jako vždy nás čekalo srdečné přijetí a přátelská atmosféra. Tohoto setkání se z české strany ještě zúčastnila delegace OR KČP Cheb a delegace OR KČP Karlovy Vary. Činnost našeho ašského klubu byla ze strany německých přátel oceněna předáním plakety Ernsta Thälmanna a předáním stuhy GT 10 Grenzkompanie Posseck na náš klubový prapor. Dále tři členové  našeho klubu (Pekárek, Juříček, Paučo) obdrželi medaili NDR - bratrství ve zbrani.  Akce ze strany našich německých přátel byla opět perfektně organizována a zabezpečena. Ke shlédnutí byla výstava odznaků, medailí a řádů, rovněž zde byla výstava modelů bojové techniky. Přítel Standa Žák, německým přátelům poděkoval a pozval je na celostátní sraz příslušníků 5.bPS Cheb, který se bude konat 5.7.2014 v Krásné u Aše.
                                                                                               
 
DEUTSCH
 
Am 12. April 2014 von einer Delegation der CSC Ash freundschaftliche Treffen mit ehemaligen Mitgliedern der DDR-Grenzschutzvor allem aus Grenzkompanie Posseck besucht, součinnostními ihre Partner und Freunde. In diesem Jahr wurde das Treffen in der ehemaligen DDR- Armee -Militärbasis in Neustadt statt. Dies ist die vierte ihrer Sitzungen und unser vierter Besuch9. Wie immer hatten wir einen herzlichen Empfang und freundliche Atmosphäre. Das Treffen der tschechischen Parteien haben in der Delegation ODER CSC Delegation nahm ODER Cheb und Karlsbad CSC. Die Aktivitäten unseres Vereins ašského wurde von deutschen Freunden vorbei vergeben Plaques Ernst Thälmann und Übergabe Bänder GT 10 Grenzkompanie Posseck zu unserem Club - Banner gemacht. Darüber hinaus wurden drei Mitglieder unseres Vereins (Pekarek, Juříček, Paučo) erhielt eine Medaille NDR - Brüderlichkeit in den Armen. Veranstaltungen unserer deutschen Freunde wieder war perfekt organisiert und sicher. Für Besucher, die Ausstellung Abzeichen, Medaillen und Orden gab es auch eine Ausstellung von Modellen von Kampftechniken. Freund Standa Schüler deutschen Freunden dankte ihnen und lud sie zu einer nationalen Versammlung der Mitglieder 5.bPS Cheb, die statt 5. Juli 2014 an der schönen Zeit.
 
Text a foto: Milan Paučo